Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Bentley Continental GT

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Continental GT Κουπέ 4.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2013Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2013Continental GT Κουπέ 4.0 V8 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2013Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2013Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2013Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2013Continental GT Speed Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2012Continental GT Κουπέ 4.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2012Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2012Continental GT Κουπέ 4.0 V8 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2012Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2012Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2012Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2011Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2011Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2011Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2011Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2011Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2011Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2011Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2011Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 4.0 V8 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2011Continental GT GTC Καμπριολέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (06/12-) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12 λ/100 χλμ
2010Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2010Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2010Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2010Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2010Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2010Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2010Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2010Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2009Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2009Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2009Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2009Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2009Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2009Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2009Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2009Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2008Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2008Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2008Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2008Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2008Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2008Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2008Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2008Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2007Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2007Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2007Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2007Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2007Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2007Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2007Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2007Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2006Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2006Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.07 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ
2006Continental GT Καμπριολέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2006Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2006Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2006Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2006Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2006Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2005Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2005Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2005Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2005Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2005Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2004Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2004Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2004Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2004Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2004Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2003Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (2011) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.8 λ/100 χλμ9.55 λ/100 χλμ
2003Continental GT Κουπέ 6.0 W12 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ
2003Continental GT Κουπέ 6.0 W12 SuperSport (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20.52 λ/100 χλμ13.64 λ/100 χλμ9.67 λ/100 χλμ
2003Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Mulliner Driving Spec (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14 λ/100 χλμ
2003Continental GT Κουπέ 6.0 W12 Speed (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.3 λ/100 χλμ9.96 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: