Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Aston Martin Virage

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Virage Κουπέ V12 Touchtronic (Coupe) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
2013Virage Κουπέ V12 Volante Touchtronic (Καμπριολέ) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
2012Virage Κουπέ V12 Touchtronic (Coupe) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
2012Virage Κουπέ V12 Volante Touchtronic (Καμπριολέ) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
2011Virage Κουπέ V12 Touchtronic (Coupe) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
2011Virage Κουπέ V12 Volante Touchtronic (Καμπριολέ) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1997Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1996Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1995Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1995Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1994Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1994Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1993Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1993Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1992Virage Καμπριολέ Volante (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13 λ/100 χλμ
1992Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1991Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1990Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ
1989Virage Κουπέ FH (Δίπορτο μοντέλο)14 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: