Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Fiat Punto.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΑριθμός δοντιώνΠλάτοςΕλάχ. αντοχή δεσμώνΠροφίλ
1.6176A9.000199713815 χλστ
199613815 χλστ
199513815 χλστ
199413815 χλστ
176A9000199713815 χλστ
199613815 χλστ
199513815 χλστ
199413815 χλστ
1.2188A4000201312915 χλστ
201212915 χλστ
200712915 χλστ
200612915 χλστ
200512915 χλστ
200412915 χλστ
200312915 χλστ
200212915 χλστ
200112915 χλστ
200012915 χλστ
199912915 χλστ
188A5.000200712422 χλστ8 N/mmCPPN
200612422 χλστ8 N/mmCPPN
200512422 χλστ8 N/mmCPPN
200412422 χλστ
200312422 χλστ8 N/mmCPPN
200212422 χλστ
200112422 χλστ
200012422 χλστ
199912422 χλστ
188A4.000200712915 χλστ8 N/mmCPPN
200612915 χλστ8 N/mmCPPN
200512915 χλστ8 N/mmCPPN
200412915 χλστ
200312915 χλστ8 N/mmCPPN
200212915 χλστ
200112915 χλστ
200012915 χλστ
199912915 χλστ
188A4.000(60)200712922 χλστ
200612922 χλστ
200512922 χλστ
200412922 χλστ
200312922 χλστ
200212922 χλστ
200112922 χλστ
200012922 χλστ
199912922 χλστ
188A5000200612422 χλστ
200512422 χλστ
200412422 χλστ
200312422 χλστ
200212422 χλστ
200112422 χλστ
200012422 χλστ
199912422 χλστ
188A4.000(GNV)200512922 χλστ
200412922 χλστ
200312922 χλστ
200212922 χλστ
200112922 χλστ
176B9000200112422 χλστ
200012422 χλστ
199912422 χλστ
199812422 χλστ
199712422 χλστ
176B9.000200012422 χλστ
199912422 χλστ
199812422 χλστ
199712422 χλστ
176A7.000199910815 χλστ
199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176B1.000199910815 χλστ
199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176B4.000199910815 χλστ
199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176B1000199910815 χλστ
199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176B4000199910815 χλστ
199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176A8.000199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
176A8000199810815 χλστ
199710815 χλστ
199610815 χλστ
199510815 χλστ
199410815 χλστ
1.4843A1.000200612422 χλστ
200512422 χλστ
200412422 χλστ8 N/mmCPPN
200312422 χλστ
843A1000200512422 χλστ
200412422 χλστ
200312422 χλστ
176B6.000199913815 χλστ
199813815 χλστ8 N/mmSTDN
199713815 χλστ
199613815 χλστ
176A4.000199913815 χλστ
199813815 χλστ
199713815 χλστ
199613815 χλστ
176B6000199913815 χλστ
199813815 χλστ
199713815 χλστ
199613815 χλστ
176A4000199713815 χλστ
199613815 χλστ
199513815 χλστ
199413815 χλστ
176A6.000199610415 χλστ
199510415 χλστ
199410415 χλστ
1.7188A6.000200616624 χλστ
200516624 χλστ
200416624 χλστ
200316624 χλστ
200216624 χλστ
200116624 χλστ
200016624 χλστ
199916624 χλστ
183A1.000200616824 χλστ
200516824 χλστ
200416824 χλστ
200316824 χλστ
200216824 χλστ
200116824 χλστ
200016824 χλστ
199916824 χλστ
188A6000200516624 χλστ
200416624 χλστ
200316624 χλστ
200216624 χλστ
200116624 χλστ
200016624 χλστ
199916624 χλστ
183A1000200516824 χλστ
200416824 χλστ
200316824 χλστ
200216824 χλστ
200116824 χλστ
200016824 χλστ
199916824 χλστ
176B3.000200016822 χλστ
199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
176B7000200016822 χλστ
199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
176A3.000199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
176A3.000F199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
176A5.000199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
176A3000199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
176B7.000199916822 χλστ
199816822 χλστ
199716822 χλστ
199616822 χλστ
176A5000199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
176B3000199716822 χλστ
199616822 χλστ
199516822 χλστ
199416822 χλστ
1.9188B2.000200619024 χλστ
200519024 χλστ
200419024 χλστ
200319024 χλστ
188A7000200519024 χλστ
200419024 χλστ
200319024 χλστ
200219024 χλστ
200119024 χλστ
200019024 χλστ
188A7.000200519024 χλστ
200419024 χλστ
200319024 χλστ
188B2000200519024 χλστ
200419024 χλστ
200319024 χλστ
188A3.000200419324 χλστ
200319324 χλστ
200219324 χλστ
200119324 χλστ
200019324 χλστ
199919324 χλστ
188A2000200319024 χλστ
200219024 χλστ
200119024 χλστ
200019024 χλστ
199919024 χλστ
188A3000200319324 χλστ
200219324 χλστ
200119324 χλστ
200019324 χλστ
199919324 χλστ
188A2.000200219024 χλστ
200119024 χλστ
200019024 χλστ
199919024 χλστ
1.1176B2.000200010415 χλστ
199910415 χλστ
199810415 χλστ
199710415 χλστ
199610415 χλστ
199510415 χλστ
199410415 χλστ
176B2000200010415 χλστ
199910415 χλστ
199810415 χλστ
199710415 χλστ
199610415 χλστ
199510415 χλστ
199410415 χλστ
176A6000199910415 χλστ
199810415 χλστ
199710415 χλστ
199610415 χλστ
199510415 χλστ
199410415 χλστ
176A6.000199710415 χλστ
199610415 χλστ
199510415 χλστ
199410415 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: