Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Citroen C3.

Citroen Picasso

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΑριθμός δοντιώνΠλάτοςΕλάχ. αντοχή δεσμώνΠροφίλ
1.48HR(DV4C)201313925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201213925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201113925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201013925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
200913925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
8HZ(DV4TD)201313925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201213925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201113925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
201013925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
200913925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
8HY(DV4TED4)201313525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
201213525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
201113525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
201013525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200913525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
KFV(TU3JP)201310417 χλστ9.525 N/mmHTDA
201210417 χλστ9.525 N/mmHTDA
201110417 χλστ9.525 N/mmHTDA
201010417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200910417 χλστ9.525 N/mmHTDA
KFU(ET3J4)201313525 χλστ9.525 N/mmHTDA
201213525 χλστ9.525 N/mmHTDA
201113525 χλστ9.525 N/mmHTDA
201013525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200913525 χλστ9.525 N/mmHTDA
TU3AE5201310417 χλστ
201210417 χλστ
201110417 χλστ
201010417 χλστ
200910417 χλστ
TU3A201310417 χλστ
201210417 χλστ
201110417 χλστ
201013525 χλστ
200913525 χλστ
DV4TD201314425.4 χλστ
201214425.4 χλστ
201114425.4 χλστ
201014425.4 χλστ
200914425.4 χλστ
DV4TD(8HZ)201314425,4 χλστ
201214425,4 χλστ
201114425,4 χλστ
201014425,4 χλστ
TU3JP201010417 χλστ
200910417 χλστ
ET3J4201013525.4 χλστ
200913525.4 χλστ
1.69HX(DV6ATED4)201313725 χλστ9.525 N/mmCPPN
201213725 χλστ9.525 N/mmCPPN
201113725 χλστ9.525 N/mmCPPN
201013725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200913725 χλστ9.525 N/mmCPPN
NFU(TU5JP4)201313426 χλστ9.525 N/mmHTDA
201213426 χλστ9.525 N/mmHTDA
201113426 χλστ9.525 N/mmHTDA
201013426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200913426 χλστ9.525 N/mmHTDA
DV6ATED4201313725 χλστ
201213725 χλστ
201113725 χλστ
201013725 χλστ
200913725 χλστ
TU5JP4201313425.4 χλστ
201213425.4 χλστ
201113425.4 χλστ
201013425.4 χλστ
200913425.4 χλστ
DV6TED4201313725 χλστ
201213725 χλστ
201113725 χλστ
201013725 χλστ
200913725 χλστ
201314125,0 χλστ
201214125,0 χλστ
201114125,0 χλστ
201014125,0 χλστ
DV6TED4/F201113725 χλστ
201013725 χλστ
200913725 χλστ
DV6C201114125,0 χλστ
201014125,0 χλστ
200914125,0 χλστ
DV6DTED201114125,0 χλστ
201014125,0 χλστ
200914125,0 χλστ
DV6ATED4(9HX-)201113725 χλστ
201013725 χλστ

Citroen Pluriel

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΑριθμός δοντιώνΠλάτοςΕλάχ. αντοχή δεσμώνΠροφίλ
1.48HY(DV4TED4)201013525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200913525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200813525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200713525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200613525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200513525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200413525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200313525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
8HX(DV4TD)201014425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200914425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200814425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200714425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200614425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200514425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200414425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200314425 χλστ9.525 N/mmCPPN
KFV(TU3JP)201010417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200910417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200810417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200710417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200610417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200510417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200410417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200310417 χλστ9.525 N/mmHTDA
KFU(ET3J4)201013525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200913525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200813525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200713525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200613525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200513525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200413525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200313525 χλστ9.525 N/mmHTDA
8HR(DV4C)201013925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
200913925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
8HZ(DV4TD)201013925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
200913925.4 χλστ9.525 N/mmCHD
TU3A201010417 χλστ
200910417 χλστ
200810417 χλστ
200710417 χλστ
200610417 χλστ
200510417 χλστ
200410417 χλστ
200310417 χλστ
TU3AE5201010417 χλστ
200910417 χλστ
200810417 χλστ
200710417 χλστ
200610417 χλστ
200510417 χλστ
200410417 χλστ
200310417 χλστ
TU3JP201010417 χλστ
200910417 χλστ
200810417 χλστ
200710417 χλστ
200610417 χλστ
200510417 χλστ
200410417 χλστ
200310417 χλστ
ET3J4201013525.4 χλστ
200913525.4 χλστ
200813525.4 χλστ
200713525.4 χλστ
200613525.4 χλστ
200513525.4 χλστ
200413525.4 χλστ
200313525.4 χλστ
DV4TD201014425.4 χλστ
200914425.4 χλστ
200814425.4 χλστ
200714425.4 χλστ
200614425.4 χλστ
200514425.4 χλστ
200414425.4 χλστ
200314425.4 χλστ
DV4TD(8HZ)201014425,4 χλστ
DV4TED4200813525.4 χλστ
200713525.4 χλστ
200613525.4 χλστ
200513525.4 χλστ
200413525.4 χλστ
200313525.4 χλστ
1.6NFU(TU5JP4)201013426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200913426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200813426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200713426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200613426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200513426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200413426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200313426 χλστ9.525 N/mmHTDA
9HR(DV6C)201013725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200913725 χλστ9.525 N/mmCPPN
TU5JP4201013425.4 χλστ
200913425.4 χλστ
200813425.4 χλστ
200713425.4 χλστ
200613425.4 χλστ
200513425.4 χλστ
200413425.4 χλστ
200313425.4 χλστ
DV6ATED4201013725 χλστ
200913725 χλστ
200813725 χλστ
200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ
DV6ATED4(9HX-)201013725 χλστ
DV6C201014125,0 χλστ
DV6TED4200913725 χλστ
200813725 χλστ
200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ
9HZ(DV6TED4)200813725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200713725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200613725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200513725 χλστ9.525 N/mmCPPN
DV6TED4/F200813725 χλστ
200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ

Citroen XTR

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΑριθμός δοντιώνΠλάτοςΕλάχ. αντοχή δεσμώνΠροφίλ
1.69HZ(DV6TED4)200713725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200613725 χλστ9.525 N/mmCPPN
200513725 χλστ9.525 N/mmCPPN
NFU(TU5JP4)200713426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200613426 χλστ9.525 N/mmHTDA
200513426 χλστ9.525 N/mmHTDA
DV6ATED4200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ
DV6TED4/F200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ
TU5JP4200713425.4 χλστ
200613425.4 χλστ
200513425.4 χλστ
DV6TED4200713725 χλστ
200613725 χλστ
200513725 χλστ
1.48HY(DV4TED4)200713525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200613525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200513525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
200413525.4 χλστ9.525 N/mmCPPN
8HX(DV4TD)200714425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200614425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200514425 χλστ9.525 N/mmCPPN
200414425 χλστ9.525 N/mmCPPN
KFV(TU3JP)200710417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200610417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200510417 χλστ9.525 N/mmHTDA
200410417 χλστ9.525 N/mmHTDA
KFU(ET3J4)200713525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200613525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200513525 χλστ9.525 N/mmHTDA
200413525 χλστ9.525 N/mmHTDA
TU3AE5200710417 χλστ
200610417 χλστ
200510417 χλστ
200410417 χλστ
TU3JP200710417 χλστ
200610417 χλστ
200510417 χλστ
200410417 χλστ
TU3A200713525 χλστ
200613525 χλστ
200513525 χλστ
200413525 χλστ
DV4TED4200713525.4 χλστ
200613525.4 χλστ
200513525.4 χλστ
200413525.4 χλστ
ET3J4200713525.4 χλστ
200613525.4 χλστ
200513525.4 χλστ
200413525.4 χλστ
DV4TD200714425.4 χλστ
200614425.4 χλστ
200514425.4 χλστ
200414425.4 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: