Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το SEAT Arosa.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.0AER2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AHT2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

ALD2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

ALL2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

ANV2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AUC2004

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 84 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1.4AEX2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AKK2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AKV2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

ANW2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

APQ2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AUD2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AFK2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

ANM2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AQQ2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AUB2004

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 91 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

AMF2004

Ύψος: 141 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 29 χλστ

2003

Ύψος: 141 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 29 χλστ

2002

Ύψος: 141 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 29 χλστ

2001

Ύψος: 141 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 29 χλστ

1.7AKU2001

Ύψος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 96 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2000

Ύψος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 96 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1999

Ύψος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 96 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1998

Ύψος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 96 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: