Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Rover Mini.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.110H1982

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1981

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1980

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1979

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1978

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1977

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1976

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1975

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1964

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1963

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1.312A2A2000

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1996

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

12A2L2000

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1996

Ύψος: 94 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

12A2E1996

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1995

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1994

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1993

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1992

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1991

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1990

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1989

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1980

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1979

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1978

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1977

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1976

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1975

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1974

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1973

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1972

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1971

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1970

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1969

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1968

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1967

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1966

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1965

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1964

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1.099H1992

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1991

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1990

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1989

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1988

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1987

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1986

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1985

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1984

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1983

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1982

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

99HG311992

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1991

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1990

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1989

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1988

Ύψος: 86,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1981

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1980

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1979

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1978

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1977

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1976

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1975

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1974

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1973

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1972

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1971

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1970

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1969

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1968

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1967

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1966

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1965

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1964

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1963

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1962

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

1961

Μήκος: 75 χλστ

Ύψος: 87 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4``-16

0.81983

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1982

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

1981

Μήκος: 70 χλστ

Ύψος: 140 χλστ

8A1980

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1979

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1978

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1977

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1976

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1975

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1974

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1973

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1972

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1971

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1970

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1969

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1968

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1967

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1966

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1965

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1964

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1963

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1962

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1961

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1960

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

1959

Ύψος: 87 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 32 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 72 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: