Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Renault R25.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.5Z7U7021990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1988

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1987

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1986

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1985

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2.0J6R7061992

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1991

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J6R7071992

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1991

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J6R7601992

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1991

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J6R7621992

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1991

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J6R7631992

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1991

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7R7221992

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1991

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1990

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1989

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1988

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1987

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

J7R7231992

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1991

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1990

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1989

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1988

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1987

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

J7R7201992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

J7R7211992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

J7R7261992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2.8Z7W7061992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

Z7W7071992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

Z7W7091992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

Z7W7001990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2.2J7T7301990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7T7311990

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7T7061985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7T7071985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7T7141985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

J7T7151985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

2.7Z7V7081989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Z7V7091989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Z7V7111989

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1988

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1987

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1986

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1985

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

1984

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: