Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Fiat Ducato.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.0F1CE3481E2013

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2012

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

F1CE0481D2012

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2010

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2009

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2008

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2007

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2006

Ύψος: 144 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2.3F1AE0481N2013

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

F1AE3481D2013

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

F1AE3481E2013

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

F1AE3481G2013

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2013

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 95 χλστ

2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 95 χλστ

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 95 χλστ

F1AE0481D2012

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2011

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2010

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2009

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2008

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2007

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2006

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 94 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

F1AE0481C2007

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2006

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2005

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2004

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2003

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2002

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2.24HV2012

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2011

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2010

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2009

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2008

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2007

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2006

Ύψος: 69 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 24 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 24 χλστ

2.8814043S2007

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2006

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2005

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2004

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2003

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2002

Ύψος: 140,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M22X1,5

2001

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2000

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

8140432000

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1999

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1998

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2.0RHV(DW10)2006

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2005

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2004

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2003

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2002

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

RFL2005

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2004

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

XU102CU/W22005

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2004

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

XU10J2U/W22005

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2004

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2003

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2002

Ύψος: 85 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

RFW1995

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1994

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

170B1994

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1993

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1988

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1987

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1986

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

XN1T1994

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1993

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1988

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1987

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1986

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

170D1994

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1993

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1992

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1991

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M 20X1,5

1.9DHX(XUD9TF/L)2002

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2001

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

2000

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1999

Ύψος: 90,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 75 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

D9B(XUD9A)2002

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

DJY2002

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2001

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

2000

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1999

Ύψος: 92 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

D9B2002

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2001

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2000

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1999

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

230A3.0001999

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1996

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1995

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1994

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

230A4.0001999

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1998

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1997

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1996

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1995

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1994

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

230A2.0001999

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1998

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1997

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1996

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1995

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1994

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

149B1.0001994

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1993

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1992

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1991

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1990

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1989

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1988

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

1987

Ύψος: 142 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 78 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: M20X1,5

280A1.0001994

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1993

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1992

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1991

Ύψος: 95,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

2.58140671998

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1997

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1996

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1995

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

8140471998

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1997

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1996

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1995

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

814047R1997

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1996

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1995

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

8144671994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1993

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1992

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1991

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1990

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1989

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1988

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1987

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1986

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

CRD93L(U25-661)1994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1993

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1992

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1991

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1990

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1989

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1988

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1987

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1986

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

8140271994

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1993

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1992

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

1991

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 110 χλστ

2.48144211991

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1990

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1989

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1988

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

1987

Ύψος: 145 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 109 χλστ

Μέγεθος σπειρώματος: UNF 3/4-16

8144611987

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1986

Ύψος: 101 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 76 χλστ

1.8169B1987

Ύψος: 87 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 88 χλστ

1986

Ύψος: 87 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 88 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: