Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Cadillac BLS.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.9Z19DTH2010

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2009

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2008

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2007

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2006

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

Z19DTR2010

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2009

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2008

Ύψος: 74 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 65 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 31 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 31 χλστ

2.0B207L2010

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2009

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2008

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2007

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2006

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

Z20NET2010

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2009

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2008

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2007

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2006

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

B207R2010

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

2009

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

2008

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

2007

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

2006

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

Z20NETR2010

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2009

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2008

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2007

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

2006

Ύψος: 92,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61,5 χλστ

Διάμετρος παρεμβύσματος: 35 χλστ

Z20LER2010

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2009

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2008

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

Z20NER2010

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2009

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2008

Ύψος: 89 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 29 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2.8B284L2010

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2009

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2008

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2007

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2006

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

Z28NET2010

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2009

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

2008

Ύψος: 96 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 20 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 53 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: