Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Volvo C70.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.0D5204T2013

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

D5204T52013

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

D4204T2010

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

B5204T42006

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2005

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2004

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2003

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2002

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2001

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2000

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1999

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 282 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2.5B5254T72013

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

B5254T32007

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

B5244T1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1998

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5254T1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1998

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5244S1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5254S1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2.4D5244T132010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2006

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

D5244T82010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2006

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 208 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

B5244S42010

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 209 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

B5244T72006

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2005

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2004

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2003

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2002

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

B5244T2002

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2001

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2000

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1998

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5254T2002

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2001

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2000

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1998

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5244S1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

B5254S1999

Μήκος: 259 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2.3B5234T92006

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2005

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2004

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2003

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2002

Μήκος: 278 χλστ

Πλάτος: 247 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

B5234T32002

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1999

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1998

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1997

Μήκος: 261 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: