Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Peugeot 307.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.6NFU(TU5JP4)2009

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2008

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2007

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2002

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2001

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

9HY(DV6TED4)2009

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2008

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2007

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2006

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

9HZ(DV6TED4)2009

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2008

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2007

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2006

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

9HX(DV6ATED4)2009

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2008

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2007

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2.0RFN(EW10J4)2009

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2008

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2007

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2006

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2001

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

RFJ(EW10A)2009

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2008

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2007

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2006

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

RHR(DW10BTED4)2009

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2008

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2007

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

RFK(EW10J4S)2008

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2007

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

RHY(DW10TD)2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2002

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2001

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

RHS(DW10ATED)2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2002

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2001

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

1.4KFU(ET3J4)2008

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2007

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

DV4TD2006

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2005

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος: 175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

8HX(DV4TD)2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2001

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

8HZ(DV4TD)2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2001

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

TU3JPK2005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

TU3JPL42005

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

KFW(TU3JP)2004

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2003

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2002

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

2001

Μήκος: 287 χλστ

Πλάτος:175 χλστ

Ύψος: 36 χλστ

TU3JP2004

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2003

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

2002

Μήκος: 286 χλστ

Πλάτος: 182 χλστ

Ύψος: 32 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: