Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Nissan Qashqai.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.6HR16DE2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

R9M2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος:189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος:189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος:189 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1.5K9K2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

K9K7642013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2.0M1D2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

M9R2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

MR20DE2013

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2012

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2011

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2010

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2009

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2008

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

2007

Μήκος: 265 χλστ

Πλάτος: 18 χλστ

Ύψος: 191 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: