Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Mitsubishi Lancer.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.34G132013

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2012

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2011

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2010

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2009

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2008

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2007

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2003

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2003

Ύψος: 25 χλστ

2002

Ύψος: 25 χλστ

2001

Ύψος: 25 χλστ

2000

Ύψος: 25 χλστ

1999

Ύψος: 25 χλστ

1998

Ύψος: 25 χλστ

2.04G632013

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2003

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2002

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2001

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2000

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1999

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1998

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 103 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

4B11T2013

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος:227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος:227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος:227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

4B11TC2013

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4B112013

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BKD2012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος:200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1.54A912012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1.84B102012

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2011

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2010

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2009

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 216 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

1.64G182008

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2007

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος: 227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 229 χλστ

Πλάτος:227 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: