Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Chevrolet Aveo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.4A14XER2013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

F14D32012

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2011

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2010

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2009

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2008

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

G14D2012

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2011

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2010

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2009

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2008

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

F14D2008

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2007

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2006

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2005

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

1.22013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

A13DTE2013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

A13DTR2013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος: 204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

A12XER2013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

A13DTC2013

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 240 χλστ

Πλάτος:204 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

B12D2012

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2011

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2010

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2009

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2008

Μήκος: 234 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

F12S32012

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2011

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2010

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2009

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2008

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

B12S2008

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2007

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2006

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

2005

Μήκος: 252 χλστ

Πλάτος: 206 χλστ

Ύψος: 19 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: