Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Audi Allroad.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.0ASB2009

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

CAJA2009

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2.7BPP2009

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2006

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

ARE2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

BES2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

3.1AUK2009

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

4.2BVJ2009

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2008

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2007

Μήκος: 297 χλστ

Πλάτος: 99 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

BAS2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2.5AKE2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

BAU2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2002

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

BCZ2005

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2004

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2003

Μήκος: 300 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: