Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen Polo.

Volkswagen Dune

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.22005

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

AZQ2005

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

BME2005

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

AWY2005

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

BMD2005

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

1.4AMF2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

BAY2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

BMS2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

BNM2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

BNV2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

BWB2010

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2009

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2008

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2007

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

2006

Ύψος: 130 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 81 χλστ

AUA2010

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2006

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

BBY2010

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2006

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

BKY2010

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

2006

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

AXU2010

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

BUD2010

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 163 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

CGGB2010

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 152 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

CAVE2010

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 62 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

AUB2006

Ύψος: 140 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

BBZ2006

Ύψος: 140 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

AHW2006

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

APE2006

Ύψος: 150 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 61 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: