Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Peugeot 407.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.69HY(DV6TED4)2011

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2010

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2009

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2008

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2007

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2006

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2005

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2004

Πλάτος: 119 χλστ

Ύψος: 121 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 10 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 10 χλστ

2.0EW10A2011

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2010

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2009

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

DW10BTED42011

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2010

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2009

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2008

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

DW10BTED4F2011

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2010

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2009

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

2008

Ύψος: 61

7 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 15 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91

5 χλστ

RHH(DW10CTED4)2011

Ύψος: 74 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 92 χλστ

2010

Ύψος: 74 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 92 χλστ

RFJ(EW10A)2009

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

RHR(DW10BTED4)2009

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

2008

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

2007

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

2006

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

2005

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

2004

Ύψος: 76 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 15 χλστ

RFN(EW10J4)2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2.24HT(DW12BTED4)2011

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

2010

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

2009

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

2008

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

2007

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

2006

Πλάτος: 156 χλστ

Ύψος: 150 χλστ

3FY(EW12J4)2009

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2008

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

3FZ(EW12J4)2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

3.0DT20C2011

Ύψος: 100 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 17 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

2010

Ύψος: 100 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 17 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

2009

Ύψος: 100 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 17 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 80 χλστ

XFV(ES9A)2008

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2.7UHZ(DT17)2010

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

2009

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

2008

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

2007

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

2006

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

2005

Ύψος: 119 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 23 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 83 χλστ

1.72008

Μήκος: 56 χλστ

Ύψος: 138 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

6FZ(EW7J4)2007

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2.9XFV(ES9A)2008

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2007

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2006

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2005

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

2004

Ύψος: 138 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 56 χλστ

Διάμετρος τρύπας εισόδου: 8 χλστ

Διάμετρος τρύπας εξόδου: 8 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: