Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Volvo 440.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.6B16F1997

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1.8B18U1997

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

B18FP1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

B18FT1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

B18KP1991

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 264 χλστ

1.9D19T1997

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.0B20F1997

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1.7B18FT1995

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

B18FP1994

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος: 149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

B18KP1991

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 264 χλστ

1990

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 264 χλστ

1989

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 264 χλστ

B18EP1990

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 312 χλστ

Πλάτος:149 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: