Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Rover MGZS.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.818K4F2007

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2006

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2005

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2004

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2003

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2002

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2001

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1.616K4F2007

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2006

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2005

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2004

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2003

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.020T2007

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2003

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2002

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

20T2N2007

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2003

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2002

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

20T4N2007

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2006

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2005

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2004

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2003

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2002

Μήκος: 269 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 59 χλστ

2.525K4F2007

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2006

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2005

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2004

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2003

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2002

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2001

Μήκος: 373 χλστ

Πλάτος: 113 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: