Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Rover 200.

Rover 200

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.818K4K2000

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1999

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1998

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1997

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Rover 211

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.111K2D2000

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1999

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1998

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Rover 214

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.414K4F2000

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1999

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1998

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1997

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1996

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1995

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1994

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

14K2F2000

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1999

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1998

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1997

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1996

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1995

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

14K2A1996

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1995

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1994

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1993

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

14K2D1996

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1995

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1994

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

1993

Ύψος: 59 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 198 χλστ

14K4C1993

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1992

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1991

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1990

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1989

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

14K4D1993

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1992

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1991

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1990

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

1989

Ύψος: 45 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 205 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 258 χλστ

Rover 216

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.616K4F2000

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1999

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1998

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1997

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1996

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1995

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

D16Z21996

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1995

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1994

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1993

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1992

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1991

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1990

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1989

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

D16A71995

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1994

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1993

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1992

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1991

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1990

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1989

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

D16A81995

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1994

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1993

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1992

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

D16A91993

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1992

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος:152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1991

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

1990

Μήκος: 245 χλστ

Πλάτος: 152 χλστ

Ύψος: 39 χλστ

16H1990

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

1989

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

1988

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

1987

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

1986

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

1985

Ύψος: 164 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 148 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 91 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 91 χλστ

Rover 218

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.82000

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

18K161999

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1998

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1997

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1996

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

XUD7TE1996

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1.9X19XUD91996

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 235 χλστ

Πλάτος: 176 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Rover 220

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.020T2N2000

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1999

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1998

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1997

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1996

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1995

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος: 118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

20T2R2000

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1999

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1998

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1997

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1996

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

1995

Μήκος: 272 χλστ

Πλάτος:118 χλστ

Ύψος: 58 χλστ

20T4G1996

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

20T4H1996

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1995

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1994

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

20M4F1993

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος:108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 270 χλστ

Πλάτος: 108 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: