Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Opel Combo.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.6A16FDL2013

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2012

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2011

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

A16FDH2013

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος:199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2012

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος:199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2011

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος:199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

Z16SE2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2003

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2002

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2001

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

1.2A13FD2013

Μήκος: 355 χλστ

Πλάτος: 131 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2012

Μήκος: 355 χλστ

Πλάτος: 131 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2011

Μήκος: 355 χλστ

Πλάτος: 131 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

Z13DTJ2012

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2011

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2010

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2009

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2008

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2007

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2006

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2005

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

Z13DT2009

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 52 χλστ

2008

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2007

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2006

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2005

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2.0A20FD2013

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2012

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

2011

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

1.7Z17DTH2012

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2011

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2010

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2009

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2008

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2007

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2006

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2005

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 51 χλστ

Y17DT2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2003

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2002

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2001

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

Y17DTL2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2003

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2002

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2001

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος:207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

17D(4EE1)2001

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

2000

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1999

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1998

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1997

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1996

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1995

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1994

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1993

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

X17D(4EE1)2001

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

2000

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1999

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1998

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1997

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1996

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1995

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1994

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1993

Μήκος: 211 χλστ

Πλάτος: 166 χλστ

Ύψος: 57,5 χλστ

1.4Z14XEP2010

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2009

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2008

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2007

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2006

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2005

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

2004

Μήκος: 290 χλστ

Πλάτος: 207 χλστ

Ύψος: 42 χλστ

C14NZ2001

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2000

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1999

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1998

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1997

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1996

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1994

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

1993

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 165 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: