Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Audi TT.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.5CEPA2013

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος:223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2012

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος:223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2011

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2010

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2009

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

CEPB2013

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2012

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

1.8CDAA2013

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2012

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2011

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2010

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2009

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

BFV2006

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2005

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

BVP2006

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2005

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

BVR2006

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος: 185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2005

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

AMU2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2003

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2002

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2001

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2000

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

1999

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

APX2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2003

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2002

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2001

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2000

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

1999

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

BAM2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2003

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2002

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2001

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

2000

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

1999

Ύψος: 83,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 367,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 450 χλστ

Πλάτος 1: 278 χλστ

Πλάτος 2: 360,5 χλστ

AJQ2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2002

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2001

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2000

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

1999

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

ARY2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2002

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2001

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2000

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

1999

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

ATC2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2002

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2001

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2000

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

1999

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

AWP2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2002

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2001

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2000

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

1999

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

AUM2005

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 364 χλστ

Πλάτος:185 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

APP2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

AUQ2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2.0CBBB2013

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2012

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2011

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2010

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2009

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2008

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

CFGB2013

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

2012

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

2011

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

2010

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

2009

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

2008

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος:135,5 χλστ

Ύψος: 80 χλστ

CDLB2013

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2012

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2011

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2010

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2009

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2008

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

CESA2013

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2012

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2011

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2010

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

CETA2013

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2012

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2011

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

2010

Μήκος: 344,5 χλστ

Πλάτος: 135,5 χλστ

Ύψος: 70 χλστ

BWA2010

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος:173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2009

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος:173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2008

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος: 173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2007

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος: 173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2006

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος: 173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

CCZA2010

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος: 173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

2009

Μήκος: 409 χλστ

Πλάτος: 173 χλστ

Ύψος: 37 χλστ

3.2BUB2010

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2009

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2008

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2007

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

2006

Μήκος: 346 χλστ

Πλάτος: 223 χλστ

Ύψος: 50 χλστ

BHE2006

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

BPF2006

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2005

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2004

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

2003

Μήκος: 360 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: