Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Audi 100.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.3AAR1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

NF1991

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.0AAD1994

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1993

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1992

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1991

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

ABK1994

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1993

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1992

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1991

Μήκος: 303 χλστ

Πλάτος: 183 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

KP1991

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1985

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

RT1991

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1985

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

SL1991

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1985

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

NC1991

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος:133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

DE1988

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1985

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1984

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1983

Μήκος: 452 χλστ

Πλάτος: 133 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.2AAN1994

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

MC1991

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1990

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1989

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

KU1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1985

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1984

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

HX1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

PX1989

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1988

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.5AAT1994

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1993

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1991

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

ABP1994

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1993

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

1991

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 69 χλστ

2.6ABC1994

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.8AAH1994

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1993

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1992

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1991

Μήκος: 308 χλστ

Πλάτος: 184 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2.11988

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1987

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1986

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

WC1985

Μήκος: 213 χλστ

Πλάτος: 213 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1984

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1983

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1982

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1981

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1980

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

WG1984

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1983

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1982

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1981

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1980

Μήκος: 212 χλστ

Πλάτος: 212 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

WB1982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

1981

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

1980

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

WE1982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

1981

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

1980

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 297 χλστ

1.84B1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

DS1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

JW1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

NP1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

PH1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

SH1986

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1985

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1984

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

1983

Ύψος: 60 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 220 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 277 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: