Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το SEAT Ibiza.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.6CAYC2013640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2012640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2011640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2010640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2009640 χλστ82 χλστ64 χλστ
CLNA2013640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2012640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2011640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2010640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2009640 χλστ82 χλστ64 χλστ
1.2CFWA2013640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2012640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2011640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2010640 χλστ82 χλστ64 χλστ
1.4CAVF2013617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CNUB2013617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CTHF2013617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CTJB2013617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CAVE2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CTHE2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
CTJC2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2009617 χλστ97 χλστ80 χλστ
BMS2010640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2009185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2008640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
BNM2009189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2008189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2007189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2006189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2005189 χλστ183 χλστ64 χλστ
BNV2009185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
AMF2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2.0CFHD2013617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2012617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2011617 χλστ97 χλστ80 χλστ
2010617 χλστ97 χλστ80 χλστ
1.9BLS2010640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2009640 χλστ82 χλστ64 χλστ
2008640 χλστ82 χλστ64 χλστ
ASZ2009183 χλστ179 χλστ82 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002185 χλστ190 χλστ65 χλστ
ATD2009185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002185 χλστ190 χλστ65 χλστ
AXR2009185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002185 χλστ190 χλστ65 χλστ
BLT2009183 χλστ179 χλστ82 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002185 χλστ190 χλστ65 χλστ
BMT2009185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2008185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2007185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2006185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2005185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2004185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2003185 χλστ190 χλστ65 χλστ
2002185 χλστ190 χλστ65 χλστ
BPX2008369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2007369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2006369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2005369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2004369 χλστ376 χλστ50 χλστ
BUK2008369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2007369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2006369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2005369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2004369 χλστ376 χλστ50 χλστ
AGR2002295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ95 χλστ85 χλστ
1999295 χλστ95 χλστ85 χλστ
ALH2002295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ95 χλστ85 χλστ
1999295 χλστ95 χλστ85 χλστ
ASK2002295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ95 χλστ85 χλστ
1999295 χλστ95 χλστ85 χλστ
ASV2002295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ95 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ95 χλστ85 χλστ
1999295 χλστ95 χλστ85 χλστ
1Z1999295 χλστ85 χλστ85 χλστ
1998295 χλστ85 χλστ85 χλστ
1997295 χλστ85 χλστ85 χλστ
AHU1999295 χλστ85 χλστ85 χλστ
1998295 χλστ85 χλστ85 χλστ
1997295 χλστ85 χλστ85 χλστ
1.8BJX2008189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2007189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2006189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2005189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2004189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2003189 χλστ183 χλστ64 χλστ
BKV2008189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2007189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2006189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2005189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2004189 χλστ183 χλστ64 χλστ
2003189 χλστ183 χλστ64 χλστ
BBU2008369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2007369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2006369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2005369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2004369 χλστ376 χλστ50 χλστ
BLZ2008369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2007369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2006369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2005369 χλστ376 χλστ50 χλστ
2004369 χλστ376 χλστ50 χλστ
AQX2002295 χλστ85 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ85 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ85 χλστ85 χλστ
AYP2002295 χλστ85 χλστ85 χλστ
2001295 χλστ85 χλστ85 χλστ
2000295 χλστ85 χλστ85 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: