Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Toyota Prius

Prius Plus

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

1.8 VVTi T SpiritΕυρωπαϊκό 5101 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T4Ευρωπαϊκό 596 γραμ./χλμ.

Prius Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2000 - 2003

1.5 VVTi HybridΕυρωπαϊκό 3114 γραμ./χλμ.

Prius Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2009 έως σήμερα

1.5 VVTi LEΕυρωπαϊκό 4104 γραμ./χλμ.
1.5 VVTi LE2Ευρωπαϊκό 4104 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi 10th AnniversaryΕυρωπαϊκό 592 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi Plug-inΕυρωπαϊκό 549 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T SpiritΕυρωπαϊκό 592 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T Spirit HybridΕυρωπαϊκό 592 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T3Ευρωπαϊκό 589 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T3 HybridΕυρωπαϊκό 589 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T4Ευρωπαϊκό 592 γραμ./χλμ.
1.8 VVTi T4 HybridΕυρωπαϊκό 592 γραμ./χλμ.

2004 - 2009

1.5 VVTi T Spirit HybridΕυρωπαϊκό 4104 γραμ./χλμ.0.18 γραμ./χλμ.0.1 γραμ./χλμ.
1.5 VVTi T3 HybridΕυρωπαϊκό 4104 γραμ./χλμ.0.18 γραμ./χλμ.0.1 γραμ./χλμ.
1.5 VVTi T4 HybridΕυρωπαϊκό 4104 γραμ./χλμ.0.18 γραμ./χλμ.0.1 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: