Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Rover 45

45 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2005

1.6 ClubΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 Club SEΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 GSiΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.719 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.
1.8 Club SEΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
2.0 TD Club SEΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD GSiΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.0.377 γραμ./χλμ.0.027 γραμ./χλμ.0.03

2000 - 2004

1.6 ClassicΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 ClubΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3172 γραμ./χλμ.
1.6 Spirit SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6i Impression SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.8 ClassicΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 ClubΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 Spirit SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8i Impression SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
2.0 TDΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ClassicΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ClubΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD Impression SΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 V6 ClubΕυρωπαϊκό 3234 γραμ./χλμ.
2.0 V6 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3234 γραμ./χλμ.
2.0D Spirit SΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.

45 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2005

1.4 ClassicΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.4 Classic SEΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.4 ClubΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.4 Club SEΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.4 GLiΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.4 GSiΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
1.6 ClubΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.719 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.
1.6 Club SEΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.719 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.
1.6 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.719 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.
1.6 GSiΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.0.719 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.
1.8 Club SEΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
2.0 TD ClubΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD Club SEΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ConnoisseurΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD GSiΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.0.377 γραμ./χλμ.0.027 γραμ./χλμ.0.03

2000 - 2004

1.4 iE 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 iL 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 iS 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 Olympic ImpressionΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 SpiritΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4 Spirit SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i AdvantageΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i Advantage SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i ImpressionΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i Impression SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i OlympicΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.4i Olympic SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 iL 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 iS 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 iXS 16VΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 Olympic ImpressionΕυρωπαϊκό 3172 γραμ./χλμ.
1.6 Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3172 γραμ./χλμ.
1.6 SpiritΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6 Spirit SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6i Advantage SΕυρωπαϊκό 3172 γραμ./χλμ.
1.6i ImpressionΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6i Impression SΕυρωπαϊκό 3168 γραμ./χλμ.
1.6i Olympic SΕυρωπαϊκό 3172 γραμ./χλμ.
1.8 iXL 16VΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 iXS 16VΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 Olympic ImpressionΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 SpiritΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8 Spirit SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8i ImpressionΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
1.8i Impression SΕυρωπαϊκό 3174 γραμ./χλμ.
2.0 TD iEΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD iLΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD ImpressionΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD Impression SΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD iXLΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD Olympic ImpressionΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0 TD Olympic Impression SΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0D SpiritΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.
2.0D Spirit SΕυρωπαϊκό 3150 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: