Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Rover 400

400 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1996 - 2000

416 iEΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 iLΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 iSΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 iXLΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 LEΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 LS Special EditionΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 S Special EditionΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 SiΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 SLiΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416iΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
420 DΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 DiΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 ExecutiveΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 Executive DΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 GSDiΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 GSiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iEΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iEDΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 iLΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iLDΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 iSΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iXLΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iXLDΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 SDiΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 SiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 SLDiΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 SLiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420iΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420i Sport210 γραμ./χλμ.

400 Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1994 - 1999

1.6Ευρωπαϊκό 2181 γραμ./χλμ.
1.6 SEΕυρωπαϊκό 2181 γραμ./χλμ.

400 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1995 - 2000

414 16V Special EditionΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 8V Special EditionΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 iEΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 iSΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 iXLΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 LEΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 S Special EditionΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
414 SEi175 γραμ./χλμ.
414 Si175 γραμ./χλμ.
414iΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
416 iEΕυρωπαϊκό 2212 γραμ./χλμ.
416 iLΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 iSΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 iXLΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 LEΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 LS Special EditionΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 S Special EditionΕυρωπαϊκό 2176 γραμ./χλμ.
416 SiΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416 SLiΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
416iΕυρωπαϊκό 2178 γραμ./χλμ.
420 DΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 DiΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 ExecutiveΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 Executive DΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420 GSDi166 γραμ./χλμ.
420 GSiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iEΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iEDΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 iLΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iLDΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 iSΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iXLΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 iXLDΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 SDi166 γραμ./χλμ.
420 SEiD166 γραμ./χλμ.
420 SiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 SLDiΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
420 SLiΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.
420 TD Special EditionΕυρωπαϊκό 2168 γραμ./χλμ.
420iΕυρωπαϊκό 2210 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: