Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Peugeot 306

306 Καμπριολέ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1994 - 2002

1.6Ευρωπαϊκό 3189 γραμ./χλμ.
1.6 SEΕυρωπαϊκό 3189 γραμ./χλμ.
1.8Ευρωπαϊκό 2199 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
1.8 SΕυρωπαϊκό 2219 γραμ./χλμ.
1.8 SEΕυρωπαϊκό 3198 γραμ./χλμ.
2.0Ευρωπαϊκό 2219 γραμ./χλμ.
2.0 SEΕυρωπαϊκό 2221 γραμ./χλμ.0.323 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.
2.0 SE Special EditionΕυρωπαϊκό 2224 γραμ./χλμ.

306 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1994 - 1999

1.6 LXΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.8 LXΕυρωπαϊκό 2220 γραμ./χλμ.
1.9 TD LXΕυρωπαϊκό 2169 γραμ./χλμ.

306 Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1997 - 2002

1.4 LΕυρωπαϊκό 3156 γραμ./χλμ.0.346 γραμ./χλμ.0.684 γραμ./χλμ.
1.4 Meridian SΕυρωπαϊκό 3156 γραμ./χλμ.0.346 γραμ./χλμ.0.684 γραμ./χλμ.
1.6 GLXΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 LΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 LXΕυρωπαϊκό 2188 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.6 MeridianΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.6 Meridian SEΕυρωπαϊκό 3165 γραμ./χλμ.
1.8 GLXΕυρωπαϊκό 2196 γραμ./χλμ.
1.8 LX220 γραμ./χλμ.
1.8 MeridianΕυρωπαϊκό 2196 γραμ./χλμ.
1.8 Meridian SEΕυρωπαϊκό 3198 γραμ./χλμ.
1.8 XSΕυρωπαϊκό 2199 γραμ./χλμ.
1.9 D LΕυρωπαϊκό 3166 γραμ./χλμ.
1.9 D LXΕυρωπαϊκό 2164 γραμ./χλμ.
1.9 D MeridianΕυρωπαϊκό 2164 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.9 D Meridian SΕυρωπαϊκό 3166 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.9 D TurboΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD GLXΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD LΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD LXΕυρωπαϊκό 2169 γραμ./χλμ.
1.9 TD MeridianΕυρωπαϊκό 2171 γραμ./χλμ.
2.0 HDi GLXΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.
2.0 HDi LΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.
2.0 HDi LXΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.
2.0 HDi MeridianΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.
2.0 HDi Meridian SEΕυρωπαϊκό 3141 γραμ./χλμ.

306 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1993 - 2001

1.4 EquinoxΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 LΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 LXΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 MeridianΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 MiamiΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 VerveΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.4 VivantΕυρωπαϊκό 2170 γραμ./χλμ.
1.6 GLXΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 LΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 LXΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 MeridianΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 VivantΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.6 XSΕυρωπαϊκό 2177 γραμ./χλμ.
1.8 GLXΕυρωπαϊκό 2199 γραμ./χλμ.
1.8 LXΕυρωπαϊκό 2220 γραμ./χλμ.
1.8 MeridianΕυρωπαϊκό 2199 γραμ./χλμ.
1.8 XSΕυρωπαϊκό 2199 γραμ./χλμ.
1.9 D LΕυρωπαϊκό 3164 γραμ./χλμ.
1.9 D LXΕυρωπαϊκό 2164 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.9 D MeridianΕυρωπαϊκό 2164 γραμ./χλμ.0.59 γραμ./χλμ.0.46 γραμ./χλμ.0.043
1.9 D TurboΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 D Turbo S175 γραμ./χλμ.
1.9 TD GLXΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD LΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD LXΕυρωπαϊκό 2169 γραμ./χλμ.
1.9 TD MeridianΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.9 TD VivantΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
2.0 16V GTi-6Ευρωπαϊκό 2224 γραμ./χλμ.
2.0 HDi D TurboΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
2.0 HDi GLXΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
2.0 HDi LΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
2.0 HDi LXΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
2.0 HDi MeridianΕυρωπαϊκό 2141 γραμ./χλμ.0.488 γραμ./χλμ.0.584 γραμ./χλμ.0.053
2.0 RallyeΕυρωπαϊκό 2219 γραμ./χλμ.
2.0 XSiΕυρωπαϊκό 2219 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: