Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Nissan Micra

Micra C+C

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2005 - 2009

1.4 ActiveΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.595 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.4 UrbisΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.595 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.4 VisiaΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.595 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 25Ευρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 AcentaΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 ActiveΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 ChicΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 EssenzaΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 SportΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 Sport PinkΕυρωπαϊκό 4160 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.
1.6 TeknaΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.0.341 γραμ./χλμ.0.037 γραμ./χλμ.

Micra Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2010 έως σήμερα

1.2 30Ευρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 AcentaΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S AcentaΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S ElleΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S KuroΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S ShiroΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S TeknaΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.2 DiG-S VisiaΕυρωπαϊκό 595 γραμ./χλμ.
1.2 ElleΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 KuroΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 ShiroΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 TeknaΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.
1.2 VisiaΕυρωπαϊκό 5115 γραμ./χλμ.

2003 - 2010

1.0 EΕυρωπαϊκό 3141 γραμ./χλμ.0.49 γραμ./χλμ.0.102 γραμ./χλμ.
1.2 25Ευρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 AcentaΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 Acenta+Ευρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 Activ BlackΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
1.2 Activ RedΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
1.2 ChicΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
1.2 EΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 InitiaΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 N-TecΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 SΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
1.2 S LPGΕυρωπαϊκό 3136 γραμ./χλμ.
1.2 SEΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
1.2 SpiritaΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 SportΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
1.2 SXΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
1.2 TeknaΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 UrbisΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
1.2 VisiaΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 Visia+Ευρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.0.566 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
1.2 XSΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.793 γραμ./χλμ.0.054 γραμ./χλμ.
1.4 25Ευρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 AcentaΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 Acenta+Ευρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 Activ BlackΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 Activ RedΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 ActiveΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 SEΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.726 γραμ./χλμ.0.044 γραμ./χλμ.
1.4 SpiritaΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.301 γραμ./χλμ.0.075 γραμ./χλμ.
1.4 SportΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.4 SVEΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.726 γραμ./χλμ.0.044 γραμ./χλμ.
1.4 SXΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.726 γραμ./χλμ.0.044 γραμ./χλμ.
1.4 TeknaΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.483 γραμ./χλμ.0.032 γραμ./χλμ.
1.5 dCiΕυρωπαϊκό 4120 γραμ./χλμ.0.234 γραμ./χλμ.0.201 γραμ./χλμ.0.019
1.5 dCi SΕυρωπαϊκό 3122 γραμ./χλμ.0.415 γραμ./χλμ.0.079 γραμ./χλμ.0.031
1.5 dCi SEΕυρωπαϊκό 3122 γραμ./χλμ.0.415 γραμ./χλμ.0.079 γραμ./χλμ.0.031
1.5 dCi SportΕυρωπαϊκό 3119 γραμ./χλμ.0.324 γραμ./χλμ.0.193 γραμ./χλμ.0.03
1.5 dCi SVEΕυρωπαϊκό 3119 γραμ./χλμ.0.286 γραμ./χλμ.0.091 γραμ./χλμ.0.037
1.5 dCi SXΕυρωπαϊκό 3119 γραμ./χλμ.0.286 γραμ./χλμ.0.091 γραμ./χλμ.0.037
1.5 dCi XSΕυρωπαϊκό 3122 γραμ./χλμ.0.415 γραμ./χλμ.0.079 γραμ./χλμ.0.031
1.6 160SRΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.358 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 ActiveΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.358 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 Sport SRΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.358 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.

1993 - 2002

1.0 ActivΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 AllyΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.
1.0 CelebrationΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.
1.0 EΕυρωπαϊκό 2149 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 EquationΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.
1.0 GXΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 InspirationΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.
1.0 ProfileΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 SΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 SEΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 SiΕυρωπαϊκό 3152 γραμ./χλμ.
1.0 SportΕυρωπαϊκό 3149 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 TempestΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 TwisterΕυρωπαϊκό 2152 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.0 VibeΕυρωπαϊκό 2149 γραμ./χλμ.0.235 γραμ./χλμ.1.043 γραμ./χλμ.
1.3 AllyΕυρωπαϊκό 2163 γραμ./χλμ.
1.3 CelebrationΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.
1.3 EquationΕυρωπαϊκό 3151 γραμ./χλμ.
1.3 GXΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.0.234 γραμ./χλμ.0.41 γραμ./χλμ.
1.3 InspirationΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.
1.3 MystiqueΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.
1.3 ProfileΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.0.248 γραμ./χλμ.1.048 γραμ./χλμ.
1.3 SEΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.0.234 γραμ./χλμ.0.41 γραμ./χλμ.
1.3 SiΕυρωπαϊκό 2151 γραμ./χλμ.0.248 γραμ./χλμ.1.048 γραμ./χλμ.
1.4 ActivΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.4 SΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.4 SEΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.4 SE+Ευρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.4 Sport+Ευρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.4 TwisterΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: