Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Mitsubishi Grandis

Grandis Μίνι βαν

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2010

2.0 D-ID ClassicΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
2.0 D-ID EleganceΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
2.0 D-ID EquippeΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
2.0 D-ID WarriorΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC ClassicΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC EleganceΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC EquippeΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC MirageΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC Mirage SEΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.
2.4 MIVEC WarriorΕυρωπαϊκό 4223 γραμ./χλμ.0.529 γραμ./χλμ.0.047 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: