Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
Αρχική >>> >>> >>> Venga

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Kia Venga

Venga Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2010 έως σήμερα

1.4 1Ευρωπαϊκό 5147 γραμ./χλμ.
1.4 2Ευρωπαϊκό 5147 γραμ./χλμ.
1.4 3Ευρωπαϊκό 5147 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi 1Ευρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi 1 AirΕυρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi 2Ευρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi EcoDynamics 1Ευρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi EcoDynamics 2Ευρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi EcoDynamics 3Ευρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.4 EcoDynamics 1Ευρωπαϊκό 5130 γραμ./χλμ.
1.4 EcoDynamics 1 AirΕυρωπαϊκό 5130 γραμ./χλμ.
1.4 EcoDynamics 2Ευρωπαϊκό 5130 γραμ./χλμ.
1.6 2Ευρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
1.6 3Ευρωπαϊκό 5154 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi EcoDynamics 3Ευρωπαϊκό 5117 γραμ./χλμ.
1.6 EcoDynamics 3Ευρωπαϊκό 5139 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: