Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Kia Ceed

Ceed Sportswagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

1.4 CRDi 1Ευρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 1Ευρωπαϊκό 5116 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 2Ευρωπαϊκό 5116 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 3Ευρωπαϊκό 5116 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4Ευρωπαϊκό 5116 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4 TechΕυρωπαϊκό 5116 γραμ./χλμ.

Ceed SW

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2007 - 2012

1.6 2Ευρωπαϊκό 4148 γραμ./χλμ.
1.6 3Ευρωπαϊκό 4151 γραμ./χλμ.
1.6 CRDiΕυρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 2Ευρωπαϊκό 5154 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 3Ευρωπαϊκό 5124 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4Ευρωπαϊκό 5124 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi GSΕυρωπαϊκό 4128 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.16 γραμ./χλμ.0.0118
1.6 CRDi LSΕυρωπαϊκό 4128 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.16 γραμ./χλμ.0.0118
1.6 GSΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.43 γραμ./χλμ.
1.6 LSΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.43 γραμ./χλμ.
1.6 SW-7Ευρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.
1.6 SW-7 CRDiΕυρωπαϊκό 4128 γραμ./χλμ.
2.0 CRDi SportΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.224 γραμ./χλμ.0.253 γραμ./χλμ.0.004

Ceed Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

1.4 1Ευρωπαϊκό 5139 γραμ./χλμ.
1.4 2Ευρωπαϊκό 5143 γραμ./χλμ.
1.4 CRDi 1Ευρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 1 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 597 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 2Ευρωπαϊκό 5145 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 2 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5100 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 3 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5100 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5112 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4 Tech EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5112 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 2 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5124 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 3Ευρωπαϊκό 5140 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 3 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5124 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 4Ευρωπαϊκό 5140 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 4 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5137 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 4 TechΕυρωπαϊκό 5140 γραμ./χλμ.
1.6 GDi 4 Tech EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 5137 γραμ./χλμ.

2007 - 2012

1.4 1Ευρωπαϊκό 5139 γραμ./χλμ.
1.4 GSΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.0.416 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.4 SΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.0.416 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.4 SRΕυρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.0.416 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.4 SR-7Ευρωπαϊκό 4145 γραμ./χλμ.0.416 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.4 StrikeΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.4 VR-7Ευρωπαϊκό 5139 γραμ./χλμ.
1.6 1Ευρωπαϊκό 5158 γραμ./χλμ.
1.6 2Ευρωπαϊκό 4146 γραμ./χλμ.
1.6 3Ευρωπαϊκό 4149 γραμ./χλμ.
1.6 CRDiΕυρωπαϊκό 5113 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 2Ευρωπαϊκό 5150 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 3Ευρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi 4Ευρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
1.6 CRDi GSΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.156 γραμ./χλμ.0.0118
1.6 CRDi LSΕυρωπαϊκό 4125 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.156 γραμ./χλμ.0.0118
1.6 CRDi SΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.156 γραμ./χλμ.0.0118
1.6 CRDi VR-7Ευρωπαϊκό 5113 γραμ./χλμ.
1.6 EcoDynamicsΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.6 GSΕυρωπαϊκό 4152 γραμ./χλμ.0.433 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 LSΕυρωπαϊκό 4152 γραμ./χλμ.0.433 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 SΕυρωπαϊκό 4152 γραμ./χλμ.0.433 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 SRΕυρωπαϊκό 4152 γραμ./χλμ.0.433 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
1.6 SR-7Ευρωπαϊκό 4152 γραμ./χλμ.0.433 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.
2.0 CRDi SportΕυρωπαϊκό 4148 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: