Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Jaguar XK8

XK8 Καμπριολέ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1996 - 2005

100Ευρωπαϊκό 3305 γραμ./χλμ.0.106 γραμ./χλμ.0.148 γραμ./χλμ.
4.0Ευρωπαϊκό 3284 γραμ./χλμ.0.112 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.
4.0 ClassicΕυρωπαϊκό 2284 γραμ./χλμ.
4.0 SportΕυρωπαϊκό 2284 γραμ./χλμ.
4.0 XKRΕυρωπαϊκό 3305 γραμ./χλμ.0.106 γραμ./χλμ.0.148 γραμ./χλμ.
4.2Ευρωπαϊκό 3279 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
4.2 400Ευρωπαϊκό 4304 γραμ./χλμ.
4.2 Carbon FibreΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2 PremiumΕυρωπαϊκό 4279 γραμ./χλμ.
4.2 Premium XKRΕυρωπαϊκό 4304 γραμ./χλμ.
4.2 SΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2 XKRΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2i SΕυρωπαϊκό 3279 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
SilverstoneΕυρωπαϊκό 2293 γραμ./χλμ.

XK8 Κουπέ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

1996 - 2005

100Ευρωπαϊκό 3301 γραμ./χλμ.0.106 γραμ./χλμ.0.148 γραμ./χλμ.
4.0Ευρωπαϊκό 3281 γραμ./χλμ.0.112 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.
4.0 ClassicΕυρωπαϊκό 2284 γραμ./χλμ.
4.0 SportΕυρωπαϊκό 2284 γραμ./χλμ.
4.0 XKRΕυρωπαϊκό 3301 γραμ./χλμ.0.106 γραμ./χλμ.0.148 γραμ./χλμ.
4.2Ευρωπαϊκό 3284 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
4.2 400Ευρωπαϊκό 4304 γραμ./χλμ.
4.2 Carbon FibreΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2 PremiumΕυρωπαϊκό 4284 γραμ./χλμ.
4.2 Premium XKRΕυρωπαϊκό 4304 γραμ./χλμ.
4.2 SΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2 XKRΕυρωπαϊκό 3304 γραμ./χλμ.0.21 γραμ./χλμ.0.12 γραμ./χλμ.
4.2i SΕυρωπαϊκό 3284 γραμ./χλμ.0.23 γραμ./χλμ.0.08 γραμ./χλμ.
SilverstoneΕυρωπαϊκό 2293 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: