Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Hyundai Tucson

Tucson Crossover (SUV)

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2004 - 2009

2.0Ευρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.0.048 γραμ./χλμ.
2.0 CDXΕυρωπαϊκό 4194 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
2.0 CRDi PremiumΕυρωπαϊκό 4210 γραμ./χλμ.0.194 γραμ./χλμ.0.002
2.0 CRDi StyleΕυρωπαϊκό 4184 γραμ./χλμ.0.211 γραμ./χλμ.0.04
2.0 CRTD CDXΕυρωπαϊκό 4187 γραμ./χλμ.0.422 γραμ./χλμ.0.179 γραμ./χλμ.0.009 γραμ./χλμ.0.037
2.0 CRTD GSIΕυρωπαϊκό 4187 γραμ./χλμ.0.422 γραμ./χλμ.0.179 γραμ./χλμ.0.009 γραμ./χλμ.0.037
2.0 CRTD LimitedΕυρωπαϊκό 4187 γραμ./χλμ.0.226 γραμ./χλμ.0.04
2.0 CRTD XenithΕυρωπαϊκό 4187 γραμ./χλμ.0.226 γραμ./χλμ.0.04
2.0 GSIΕυρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
2.7 V6 CDXΕυρωπαϊκό 4237 γραμ./χλμ.0.024 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: