Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
Αρχική >>> >>> >>> Santa Fe

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Hyundai Santa Fe

Santa Fe Crossover (SUV)

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

2.2 CRDi PremiumΕυρωπαϊκό 5159 γραμ./χλμ.
2.2 CRDi Premium SEΕυρωπαϊκό 5159 γραμ./χλμ.
2.2 CRDi StyleΕυρωπαϊκό 5155 γραμ./χλμ.

2006 - 2012

2.2 CRDi PremiumΕυρωπαϊκό 5176 γραμ./χλμ.0.17 γραμ./χλμ.0.132 γραμ./χλμ.0.042 γραμ./χλμ.0.0005
2.2 CRDi StyleΕυρωπαϊκό 5176 γραμ./χλμ.0.17 γραμ./χλμ.0.132 γραμ./χλμ.0.042 γραμ./χλμ.0.0005
2.2 CRTD CDXΕυρωπαϊκό 3193 γραμ./χλμ.0.556 γραμ./χλμ.0.311 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.0.036
2.2 CRTD CDX+Ευρωπαϊκό 3193 γραμ./χλμ.0.556 γραμ./χλμ.0.311 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.0.036
2.2 CRTD GSIΕυρωπαϊκό 3193 γραμ./χλμ.0.556 γραμ./χλμ.0.311 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.0.036
2.2 CRTD LimitedΕυρωπαϊκό 4191 γραμ./χλμ.0.353 γραμ./χλμ.0.311 γραμ./χλμ.0.038 γραμ./χλμ.0.045
2.7 V6 CDXΕυρωπαϊκό 4252 γραμ./χλμ.0.042 γραμ./χλμ.0.348 γραμ./χλμ.0.03 γραμ./χλμ.
2.7 V6 CDX+Ευρωπαϊκό 4252 γραμ./χλμ.0.042 γραμ./χλμ.0.348 γραμ./χλμ.0.03 γραμ./χλμ.

2001 - 2005

2.0 CRTD CDXΕυρωπαϊκό 3190 γραμ./χλμ.0.568 γραμ./χλμ.0.042
2.0 CRTD GSIΕυρωπαϊκό 3190 γραμ./χλμ.0.568 γραμ./χλμ.0.042
2.0 TDΕυρωπαϊκό 3202 γραμ./χλμ.
2.4Ευρωπαϊκό 3235 γραμ./χλμ.
2.4 CDXΕυρωπαϊκό 4235 γραμ./χλμ.0.062 γραμ./χλμ.0.396 γραμ./χλμ.0.046 γραμ./χλμ.
2.4 GSIΕυρωπαϊκό 3235 γραμ./χλμ.
2.7 V6Ευρωπαϊκό 3274 γραμ./χλμ.0.118 γραμ./χλμ.0.747 γραμ./χλμ.0.114 γραμ./χλμ.
2.7 V6 CDXΕυρωπαϊκό 3274 γραμ./χλμ.0.126 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: