Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
Αρχική >>> >>> >>> Sportka

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Ford Sportka

Sportka Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2003 - 2008

1.6182 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: