Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
Αρχική >>> >>> >>> Focus C-MAX

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Ford Focus C-MAX

Focus C-MAX Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2003 - 2010

1.6 LXΕυρωπαϊκό 4166 γραμ./χλμ.
1.6 StudioΕυρωπαϊκό 4166 γραμ./χλμ.
1.6 StyleΕυρωπαϊκό 4166 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi GhiaΕυρωπαϊκό 3129 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.039 γραμ./χλμ.0.002
1.6 TDCi LXΕυρωπαϊκό 4127 γραμ./χλμ.0.22 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.0.019
1.6 TDCI StyleΕυρωπαϊκό 4127 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4127 γραμ./χλμ.0.22 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.0.019
1.6 ZetecΕυρωπαϊκό 4164 γραμ./χλμ.
1.6TDCi StyleΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.221 γραμ./χλμ.0.178 γραμ./χλμ.0.019
1.6TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.208 γραμ./χλμ.0.186 γραμ./χλμ.0.002
1.6TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.221 γραμ./χλμ.0.178 γραμ./χλμ.0.019
1.8 FF GhiaΕυρωπαϊκό 4172 γραμ./χλμ.
1.8 FF LXΕυρωπαϊκό 4172 γραμ./χλμ.
1.8 FF StyleΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.8 FF TitaniumΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.8 FF ZetecΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.8 GhiaΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.
1.8 LXΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.
1.8 StyleΕυρωπαϊκό 4172 γραμ./χλμ.
1.8 TDCi GhiaΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.
1.8 TDCi LXΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.
1.8 TDCi StyleΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.
1.8 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4140 γραμ./χλμ.
1.8 TitaniumΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.8 ZetecΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.8TDCi StyleΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.8TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.8TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
2.0 GhiaΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.0.509 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.
2.0 StyleΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.
2.0 TDCi GhiaΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
2.0 TDCi UltimaΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
2.0 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
2.0 TitaniumΕυρωπαϊκό 4174 γραμ./χλμ.
2.0 UltimaΕυρωπαϊκό 3176 γραμ./χλμ.
2.0 ZetecΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.509 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.
2.0TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.
2.0TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.
2.0TDCi Zetec PowershiftΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: