Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
Αρχική >>> >>> >>> Fiesta

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Ford Fiesta

Fiesta ST

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

1.6 EcoBoost STΕυρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.
1.6 EcoBoost ST-2Ευρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.

2005 - 2008

2.0 STΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.346 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.

Fiesta Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2008 έως σήμερα

1.0 EcoBoostΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.0 EcoBoost TitaniumΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.0 EcoBoost Titanium XΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.0 EcoBoost ZetecΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.0 TitaniumΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.0 ZetecΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.25Ευρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.25 CenturaΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
1.25 EdgeΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.25 StudioΕυρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.25 StyleΕυρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.25 Style +Ευρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
1.25 ZetecΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
1.4 EdgeΕυρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
1.4 StyleΕυρωπαϊκό 5130 γραμ./χλμ.
1.4 Style +Ευρωπαϊκό 4133 γραμ./χλμ.
1.4 TDCiΕυρωπαϊκό 5107 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi EdgeΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi StudioΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi StyleΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi Style +Ευρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.4 TitaniumΕυρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
1.4 Titanium IndividualΕυρωπαϊκό 4133 γραμ./χλμ.
1.4 ZetecΕυρωπαϊκό 5133 γραμ./χλμ.
1.5 TDCi StyleΕυρωπαϊκό 598 γραμ./χλμ.
1.5 TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 598 γραμ./χλμ.
1.5 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 598 γραμ./χλμ.
1.6Ευρωπαϊκό 5139 γραμ./χλμ.
1.6 S1600Ευρωπαϊκό 5134 γραμ./χλμ.
1.6 StyleΕυρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.
1.6 TDCiΕυρωπαϊκό 587 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi EconeticΕυρωπαϊκό 498 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi Style ECOneticΕυρωπαϊκό 587 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi TitaniumΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi Titanium ECOneticΕυρωπαϊκό 587 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi Titanium XΕυρωπαϊκό 595 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi Zetec ECOneticΕυρωπαϊκό 587 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi Zetec SΕυρωπαϊκό 4110 γραμ./χλμ.
1.6 TitaniumΕυρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.
1.6 Titanium XΕυρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.
1.6 ZetecΕυρωπαϊκό 5138 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec SΕυρωπαϊκό 5134 γραμ./χλμ.

2002 - 2008

1.25 FinesseΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
1.25 FireflyΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
1.25 FreedomΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.25 LXΕυρωπαϊκό 3148 γραμ./χλμ.
1.25 SilverΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.25 StudioΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.25 StyleΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.25 ZetecΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.25 Zetec BlueΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.308 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.3 FinesseΕυρωπαϊκό 3147 γραμ./χλμ.
1.3 LXΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.
1.4 BlackΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
1.4 FinesseΕυρωπαϊκό 4153 γραμ./χλμ.
1.4 FlameΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.
1.4 FreedomΕυρωπαϊκό 4142 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.4 GhiaΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.4 LXΕυρωπαϊκό 4153 γραμ./χλμ.
1.4 SilverΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.4 StyleΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi FinesseΕυρωπαϊκό 3114 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi GhiaΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 TDCi LXΕυρωπαϊκό 3117 γραμ./χλμ.
1.4 TDCi SilverΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 TDCi StudioΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 TDCi StyleΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 TDCi Zetec BlueΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.237 γραμ./χλμ.0.087 γραμ./χλμ.0.023
1.4 ZetecΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.4 Zetec BlueΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.0.432 γραμ./χλμ.0.056 γραμ./χλμ.
1.6 GhiaΕυρωπαϊκό 4153 γραμ./χλμ.0.226 γραμ./χλμ.0.059 γραμ./χλμ.
1.6 LXΕυρωπαϊκό 4179 γραμ./χλμ.
1.6 StyleΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.0.489 γραμ./χλμ.0.075 γραμ./χλμ.
1.6 TDCi GhiaΕυρωπαϊκό 4116 γραμ./χλμ.0.207 γραμ./χλμ.0.173 γραμ./χλμ.0.02
1.6 TDCi ZetecΕυρωπαϊκό 4116 γραμ./χλμ.0.207 γραμ./χλμ.0.173 γραμ./χλμ.0.02
1.6 TDCi Zetec SΕυρωπαϊκό 4116 γραμ./χλμ.0.207 γραμ./χλμ.0.173 γραμ./χλμ.0.02
1.6 ZetecΕυρωπαϊκό 3164 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec SΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.292 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec S 30th AnniversaryΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.292 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec S CelebrationΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.292 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec S RedΕυρωπαϊκό 4154 γραμ./χλμ.0.292 γραμ./χλμ.0.049 γραμ./χλμ.
2.0 ST500Ευρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.346 γραμ./χλμ.0.086 γραμ./χλμ.

1999 - 2002

1.25 BlackΕυρωπαϊκό 4161 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.538 γραμ./χλμ.
1.25 FreestyleΕυρωπαϊκό 4161 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.538 γραμ./χλμ.
1.25 GhiaΕυρωπαϊκό 4161 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.538 γραμ./χλμ.
1.25 LXΕυρωπαϊκό 4161 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.538 γραμ./χλμ.
1.25 ZetecΕυρωπαϊκό 4161 γραμ./χλμ.0.101 γραμ./χλμ.0.538 γραμ./χλμ.
1.3 EncoreΕυρωπαϊκό 3161 γραμ./χλμ.0.187 γραμ./χλμ.0.563 γραμ./χλμ.
1.3 FinesseΕυρωπαϊκό 3166 γραμ./χλμ.0.187 γραμ./χλμ.0.563 γραμ./χλμ.
1.3 FlightΕυρωπαϊκό 3161 γραμ./χλμ.0.187 γραμ./χλμ.0.563 γραμ./χλμ.
1.3 FunΕυρωπαϊκό 3161 γραμ./χλμ.0.187 γραμ./χλμ.0.563 γραμ./χλμ.
1.4 GhiaΕυρωπαϊκό 2169 γραμ./χλμ.0.097 γραμ./χλμ.0.745 γραμ./χλμ.
1.4 ZetecΕυρωπαϊκό 2169 γραμ./χλμ.0.097 γραμ./χλμ.0.745 γραμ./χλμ.
1.6 FreestyleΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.124 γραμ./χλμ.0.526 γραμ./χλμ.
1.6 GhiaΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.
1.6 Zetec SΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.124 γραμ./χλμ.0.526 γραμ./χλμ.
1.8 D EncoreΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.8 D FinesseΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.8 D LXΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.8TD E-DieselΕυρωπαϊκό 3120 γραμ./χλμ.
1.8TD EncoreΕυρωπαϊκό 3136 γραμ./χλμ.0.554 γραμ./χλμ.0.15 γραμ./χλμ.0.076
1.8TD FinesseΕυρωπαϊκό 2144 γραμ./χλμ.0.554 γραμ./χλμ.0.15 γραμ./χλμ.0.076
1.8TD FlightΕυρωπαϊκό 3136 γραμ./χλμ.
1.8TD FreestyleΕυρωπαϊκό 3136 γραμ./χλμ.
1.8TD LXΕυρωπαϊκό 3136 γραμ./χλμ.0.554 γραμ./χλμ.0.15 γραμ./χλμ.0.454 γραμ./χλμ.0.076

1995 - 1999

1.25 EncoreΕυρωπαϊκό 2171 γραμ./χλμ.
1.25 FusionΕυρωπαϊκό 2171 γραμ./χλμ.
1.25 Ghia 16VΕυρωπαϊκό 2171 γραμ./χλμ.
1.25 LX 16VΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.25 ZetecΕυρωπαϊκό 2171 γραμ./χλμ.
1.3 EncoreΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.3 FinesseΕυρωπαϊκό 2166 γραμ./χλμ.
1.3 FusionΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.3 GhiaΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.3 LXΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.3i Twenty FirstΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.4 GhiaΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.4 ZetecΕυρωπαϊκό 2175 γραμ./χλμ.
1.8 D EncoreΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.8 D GhiaΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.
1.8 D LXΕυρωπαϊκό 2161 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: