Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Ferrari 458

458 Κουπέ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2010 έως σήμερα

ItaliaΕυρωπαϊκό 5275 γραμ./χλμ.
SpiderΕυρωπαϊκό 5307 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: