Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Audi A3

A3 S3

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2013 έως σήμερα

S3 TFSI QuattroΕυρωπαϊκό 5162 γραμ./χλμ.

2006 έως σήμερα

S3 QuattroΕυρωπαϊκό 4198 γραμ./χλμ.
S3 Quattro Black EditionΕυρωπαϊκό 5198 γραμ./χλμ.
S3 Quattro SportbackΕυρωπαϊκό 4199 γραμ./χλμ.
S3 Quattro Sportback Black EditionΕυρωπαϊκό 5199 γραμ./χλμ.

A3 Sportback

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2013 έως σήμερα

1.4 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5123 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5123 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5123 γραμ./χλμ.
1.6 TDI S LineΕυρωπαϊκό 699 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SEΕυρωπαϊκό 699 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SportΕυρωπαϊκό 699 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 6129 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SportΕυρωπαϊκό 6129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S LineΕυρωπαϊκό 5108 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SEΕυρωπαϊκό 5108 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SportΕυρωπαϊκό 5108 γραμ./χλμ.

2004 - 2013

1.2 T FSIΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI S LineΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI SEΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI SportΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.4 T FSIΕυρωπαϊκό 4149 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4149 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4149 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4149 γραμ./χλμ.
1.4 TFSIΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SEΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SportΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.
1.6Ευρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 FSIΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI S lineΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI SEΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI SportΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 S LineΕυρωπαϊκό 4164 γραμ./χλμ.
1.6 SEΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 Special EditionΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.
1.6 SportΕυρωπαϊκό 4171 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 TDIΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI S LineΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SEΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SportΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TechnikΕυρωπαϊκό 4164 γραμ./χλμ.
1.6 Technik SEΕυρωπαϊκό 4164 γραμ./χλμ.
1.8 T FSIΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI S Line EditionΕυρωπαϊκό 4179 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4176 γραμ./χλμ.
1.8 TFSIΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5153 γραμ./χλμ.
1.9 TDIΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDI S LineΕυρωπαϊκό 4135 γραμ./χλμ.
1.9 TDI SEΕυρωπαϊκό 4138 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDI Special EditionΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDI SportΕυρωπαϊκό 4138 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDIeΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
1.9 TDIe SEΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
1.9 TDIe SportΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
2.0 FSIΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI S lineΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI SEΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI SportΕυρωπαϊκό 4177 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 T FSIΕυρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI quattro S lineΕυρωπαϊκό 4212 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI Quattro S line EditionΕυρωπαϊκό 4212 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI quattro S line Special EditionΕυρωπαϊκό 4212 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI quattro SportΕυρωπαϊκό 4212 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.0.335 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI S line Special EditionΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.0.335 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.0.335 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4189 γραμ./χλμ.0.335 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
2.0 TDIΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI Black EditionΕυρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.
2.0 TDI Black Edition S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI QuattroΕυρωπαϊκό 4148 γραμ./χλμ.
2.0 TDI quattro S lineΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.0.018
2.0 TDI Quattro S Line EditionΕυρωπαϊκό 4156 γραμ./χλμ.
2.0 TDI quattro SportΕυρωπαϊκό 4159 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.0.018
2.0 TDI S lineΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI S Line S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SEΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI SE S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SportΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI Sport S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TFSIΕυρωπαϊκό 5168 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5168 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro Black EditionΕυρωπαϊκό 5176 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro S LineΕυρωπαϊκό 5176 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro SportΕυρωπαϊκό 5176 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5168 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5168 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5168 γραμ./χλμ.
3.2 V6 quattro S lineΕυρωπαϊκό 4250 γραμ./χλμ.0.374 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
3.2 V6 quattro SportΕυρωπαϊκό 4250 γραμ./χλμ.0.374 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.

A3 Καμπριολέ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2008 έως σήμερα

1.2 T FSIΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI S Line Final EditionΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI SlineΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI SportΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI Sport Final EditionΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.2 T FSI TechnikΕυρωπαϊκό 5132 γραμ./χλμ.
1.6Ευρωπαϊκό 4167 γραμ./χλμ.
1.6 S LineΕυρωπαϊκό 4167 γραμ./χλμ.
1.6 SportΕυρωπαϊκό 4167 γραμ./χλμ.
1.6 TDiΕυρωπαϊκό 4114 γραμ./χλμ.
1.6 TDi S LineΕυρωπαϊκό 4114 γραμ./χλμ.
1.6 TDI S Line Final EditionΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.6 TDi SportΕυρωπαϊκό 4114 γραμ./χλμ.
1.6 TDI Sport Final EditionΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.6 TDI TechnikΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.6 TechnikΕυρωπαϊκό 4167 γραμ./χλμ.
1.8 T FSIΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI S LineΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI S Line Final EditionΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI SportΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI Sport Final EditionΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.8T FSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5159 γραμ./χλμ.
1.8T FSI TechnikΕυρωπαϊκό 5156 γραμ./χλμ.
1.9 TDIΕυρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.
1.9 TDI S LineΕυρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.
1.9 TDi SportΕυρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.
2.0 T FSIΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI S LineΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI S Line Final EditionΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI SportΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI Sport Final EditionΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.
2.0 TDiΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
2.0 TDI Black EditionΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S LineΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S Line Final EditionΕυρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S Line S TronicΕυρωπαϊκό 5134 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S TronicΕυρωπαϊκό 5134 γραμ./χλμ.
2.0 TDi SportΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
2.0 TDI Sport Final EditionΕυρωπαϊκό 5119 γραμ./χλμ.
2.0 TDI Sport S TronicΕυρωπαϊκό 5134 γραμ./χλμ.
2.0T FSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5169 γραμ./χλμ.

A3 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2 HC+Nox CO HC Μονάδες

2012 έως σήμερα

1.2 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.2 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.2 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5114 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5120 γραμ./χλμ.
1.6 TDI S LineΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SEΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SportΕυρωπαϊκό 599 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI Quattro S LineΕυρωπαϊκό 6152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI Quattro SportΕυρωπαϊκό 6152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 6130 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SportΕυρωπαϊκό 6130 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S LineΕυρωπαϊκό 5106 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SEΕυρωπαϊκό 5106 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SportΕυρωπαϊκό 5106 γραμ./χλμ.

2003 - 2012

1.2 TFSIΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.2 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5127 γραμ./χλμ.
1.4 T FSIΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.
1.4 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4147 γραμ./χλμ.
1.4 TFSIΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SEΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.4 TFSI SportΕυρωπαϊκό 4139 γραμ./χλμ.
1.6Ευρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 FSIΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI S lineΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI SEΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 FSI SportΕυρωπαϊκό 4158 γραμ./χλμ.0.066 γραμ./χλμ.0.025 γραμ./χλμ.
1.6 S LineΕυρωπαϊκό 4162 γραμ./χλμ.
1.6 SEΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 Special EditionΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.
1.6 SportΕυρωπαϊκό 4169 γραμ./χλμ.0.644 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
1.6 TDIΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI S LineΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SEΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TDI SportΕυρωπαϊκό 5109 γραμ./χλμ.
1.6 TechnikΕυρωπαϊκό 4162 γραμ./χλμ.
1.6 Technik SEΕυρωπαϊκό 4162 γραμ./χλμ.
1.8 T FSIΕυρωπαϊκό 4174 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4174 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4174 γραμ./χλμ.
1.8 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4174 γραμ./χλμ.
1.8 TFSIΕυρωπαϊκό 5152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5152 γραμ./χλμ.
1.8 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5152 γραμ./χλμ.
1.9 TDIΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.181 γραμ./χλμ.0.19 γραμ./χλμ.0.023
1.9 TDI S LineΕυρωπαϊκό 4135 γραμ./χλμ.
1.9 TDI SEΕυρωπαϊκό 4135 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDI Special EditionΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDI SportΕυρωπαϊκό 4135 γραμ./χλμ.0.203 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.0.021
1.9 TDIeΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
1.9 TDIe SEΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
1.9 TDIe SportΕυρωπαϊκό 4119 γραμ./χλμ.
2.0 FSIΕυρωπαϊκό 4178 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI S lineΕυρωπαϊκό 4178 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI SEΕυρωπαϊκό 4178 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 FSI SportΕυρωπαϊκό 4178 γραμ./χλμ.0.222 γραμ./χλμ.0.07 γραμ./χλμ.
2.0 T FSIΕυρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.0.356 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI quattro S lineΕυρωπαϊκό 4209 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSi quattro S line Special EditionΕυρωπαϊκό 4209 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI quattro SportΕυρωπαϊκό 4209 γραμ./χλμ.0.215 γραμ./χλμ.0.041 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI S lineΕυρωπαϊκό 4186 γραμ./χλμ.0.356 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
2.0 T FSi S line Special EditionΕυρωπαϊκό 4186 γραμ./χλμ.0.356 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI SEΕυρωπαϊκό 4186 γραμ./χλμ.0.335 γραμ./χλμ.0.065 γραμ./χλμ.
2.0 T FSI SportΕυρωπαϊκό 4186 γραμ./χλμ.0.356 γραμ./χλμ.0.06 γραμ./χλμ.
2.0 TDIΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI Black EditionΕυρωπαϊκό 4134 γραμ./χλμ.
2.0 TDI Black Edition S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI QuattroΕυρωπαϊκό 4148 γραμ./χλμ.
2.0 TDI quattro S lineΕυρωπαϊκό 4156 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.0.018
2.0 TDI quattro SportΕυρωπαϊκό 4156 γραμ./χλμ.0.258 γραμ./χλμ.0.139 γραμ./χλμ.0.018
2.0 TDI S lineΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI S Line S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SEΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI SE S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TDI SportΕυρωπαϊκό 4143 γραμ./χλμ.0.261 γραμ./χλμ.0.103 γραμ./χλμ.0.016
2.0 TDI Sport S TronicΕυρωπαϊκό 5129 γραμ./χλμ.
2.0 TFSIΕυρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Black EditionΕυρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro Black EditionΕυρωπαϊκό 5174 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro S LineΕυρωπαϊκό 5174 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI Quattro SportΕυρωπαϊκό 5174 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI S LineΕυρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI SEΕυρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
2.0 TFSI SportΕυρωπαϊκό 5164 γραμ./χλμ.
3.2 V6 quattro S lineΕυρωπαϊκό 4250 γραμ./χλμ.0.374 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.
3.2 V6 quattro SportΕυρωπαϊκό 4250 γραμ./χλμ.0.374 γραμ./χλμ.0.04 γραμ./χλμ.

1996 - 2003

1.6Ευρωπαϊκό 4170 γραμ./χλμ.0.172 γραμ./χλμ.0.68 γραμ./χλμ.
1.6 SEΕυρωπαϊκό 4170 γραμ./χλμ.0.172 γραμ./χλμ.0.68 γραμ./χλμ.
1.6 SportΕυρωπαϊκό 4170 γραμ./χλμ.0.172 γραμ./χλμ.0.68 γραμ./χλμ.
1.8Ευρωπαϊκό 4190 γραμ./χλμ.0.14 γραμ./χλμ.0.656 γραμ./χλμ.
1.8 SEΕυρωπαϊκό 3190 γραμ./χλμ.0.14 γραμ./χλμ.0.656 γραμ./χλμ.
1.8 SportΕυρωπαϊκό 3190 γραμ./χλμ.0.14 γραμ./χλμ.0.656 γραμ./χλμ.
1.8 T quattro SportΕυρωπαϊκό 3230 γραμ./χλμ.0.14 γραμ./χλμ.0.656 γραμ./χλμ.
1.8 T SportΕυρωπαϊκό 3192 γραμ./χλμ.0.14 γραμ./χλμ.0.656 γραμ./χλμ.
1.9 TDiΕυρωπαϊκό 3132 γραμ./χλμ.
1.9 TDI quattro SportΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.
1.9 TDI quattro SporttΕυρωπαϊκό 3170 γραμ./χλμ.
1.9 TDi SEΕυρωπαϊκό 3135 γραμ./χλμ.
1.9 TDI SportΕυρωπαϊκό 3143 γραμ./χλμ.
S3 quattroΕυρωπαϊκό 3223 γραμ./χλμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: