Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Nissan Skyline.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
2.5RB25DEH2000

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1999

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

RB25DE1998

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1997

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1996

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1995

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1994

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1993

Διάμετρος: 297 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

3.5VQ35DE2006

Διάμετρος: 320 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Ύψος: 49.1 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.02 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

2005

Διάμετρος: 320 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Ύψος: 49.1 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.02 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

2004

Διάμετρος: 323 χλστ

Πάχος: 30 χλστ

Ύψος: 52 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

Διάμετρος: 322 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

2003

Διάμετρος: 323 χλστ

Πάχος: 30 χλστ

Ύψος: 52 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

Διάμετρος: 322 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+1 τεμ.

2.0RB20E2001

Διάμετρος: 266 χλστ

Πάχος: 9 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2+1 τεμ.

2000

Διάμετρος: 266 χλστ

Πάχος: 9 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2+1 τεμ.

1999

Διάμετρος: 266 χλστ

Πάχος: 9 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2+1 τεμ.

1998

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1997

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1996

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1995

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1994

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1993

Διάμετρος: 279.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 49.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

Διάμετρος: 266.0 χλστ

Πάχος: 9.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 8.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

RB20DE1993

Διάμετρος: 280.0 χλστ

Πάχος: 30.0 χλστ

Ύψος: 54.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 28.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1992

Διάμετρος: 280.0 χλστ

Πάχος: 30.0 χλστ

Ύψος: 54.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 28.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1991

Διάμετρος: 280.0 χλστ

Πάχος: 30.0 χλστ

Ύψος: 54.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 28.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1990

Διάμετρος: 280.0 χλστ

Πάχος: 30.0 χλστ

Ύψος: 54.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 28.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

1989

Διάμετρος: 280.0 χλστ

Πάχος: 30.0 χλστ

Ύψος: 54.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 28.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 68.0 χλστ

RB20DET1991

Διάμετρος: 280 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 295 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 64 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1990

Διάμετρος: 280 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 295 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 64 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1989

Διάμετρος: 280 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 49 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 295 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 64 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

2.62001

Διάμετρος: 324 χλστ

Πάχος: 30 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

2000

Διάμετρος: 324 χλστ

Πάχος: 30 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1999

Διάμετρος: 324 χλστ

Πάχος: 30 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: