Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mazda RX-7.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
2.613B1995

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22.1 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2+1 τεμ.

1994

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22.1 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2+1 τεμ.

1993

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22.1 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2+1 τεμ.

1992

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22.1 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2+1 τεμ.

RE13B1995

Διάμετρος: 294.5 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72.0 χλστ

Ύψος: 45.0 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1994

Διάμετρος: 294.5 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72.0 χλστ

Ύψος: 45.0 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1993

Διάμετρος: 294.5 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72.0 χλστ

Ύψος: 45.0 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1992

Διάμετρος: 294.5 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 68 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72.0 χλστ

Ύψος: 45.0 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

2.413B1992

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1991

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1990

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1989

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1988

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1987

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

1986

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

Διάμετρος: 273 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 53 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5+2 τεμ.

RE13B1992

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Πάχος: 22.0 χλστ

Ύψος: 65.0 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 20.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

1991

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 67 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

1990

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 67 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

1989

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 67 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

1988

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Ύψος: 66.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1987

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Ύψος: 66.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

1986

Διάμετρος: 276.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 77.0 χλστ

Ύψος: 66.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

13B-MSP1991

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

1990

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

1989

Διάμετρος: 294 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 45 χλστ

Αριθμός τρυπών: 5 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 72 χλστ

2.312A1986

Διάμετρος: 250 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 91 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1985

Διάμετρος: 250 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 91 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1984

Διάμετρος: 250 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 91 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1983

Διάμετρος: 250 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Ύψος: 91 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20 χλστ

Ύψος: 63 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1982

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.7 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 236 χλστ

Πάχος: 10 χλστ

Ύψος: 72 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1981

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.7 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 236 χλστ

Πάχος: 10 χλστ

Ύψος: 72 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4+2 τεμ.

1980

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.7 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

12AN21986

Διάμετρος: 250.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 48.0 χλστ

Ύψος: 91.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1985

Διάμετρος: 250.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 48.0 χλστ

Ύψος: 91.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1984

Διάμετρος: 250.0 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 48.0 χλστ

Ύψος: 91.0 χλστ

Πάχος: 22 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1983

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.6 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1982

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.6 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1981

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.6 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

1980

Διάμετρος: 227 χλστ

Πάχος: 18 χλστ

Ύψος: 100.6 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ

Διάμετρος: 257 χλστ

Πάχος: 20.3 χλστ

Ύψος: 65 χλστ

Αριθμός τρυπών: 4 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: