Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Ford Ranger.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΕμπρόσθιεςΟπίσθιες
3.0YN2012

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2011

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2010

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2009

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2008

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2007

Διάμετρος: 289.0 χλστ

Πάχος: 28.0 χλστ

Ύψος: 70.2 χλστ

Ελάχιστο πάχος: 26.0 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98.0 χλστ

2.22013

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

2012

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

2011

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

3.22013

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

2012

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

2011

Διάμετρος: 302 χλστ

Πάχος: 32 χλστ

Ύψος: 61 χλστ

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 98 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6+2+1 τεμ.

2.5WL-C2012

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2011

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2010

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2009

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2008

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2007

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

2006

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

WLAA2012

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2011

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2010

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2009

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2008

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2007

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2006

Διάμετρος: 288 χλστ

Πάχος: 28 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

WL2006

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2005

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2004

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2003

Διάμετρος: 275 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2002

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2001

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

2000

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

1999

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

WL-T2006

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

PCD: 108 χλστ

2005

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

PCD: 108 χλστ

2004

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

PCD: 108 χλστ

2003

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

PCD: 108 χλστ

2002

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

PCD: 108 χλστ

2001

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

PCD: 116 χλστ

2000

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

PCD: 116 χλστ

1999

Διάμετρος: 274 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 10.70

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 93 χλστ

PCD: 116 χλστ

WL-32006

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

2005

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

2004

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

2003

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

2002

Διάμετρος: 256 χλστ

Πάχος: 24 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Αριθμός τρυπών: 6 τεμ.

Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 86 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: