Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Volvo 345

345 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
19814300χλστ1660χλστ1392χλστ2395χλστ985χλγ

κατά 91 χλστ μακρύτερο, κατά 29 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19804209χλστ1660χλστ1392χλστ2395χλστ1014χλγ
19794209χλστ1660χλστ1392χλστ2395χλστ1014χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: