Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Toyota Cressida

Cressida Combi Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
19864735χλστ1690χλστ1460χλστ2655χλστ1336χλγ

κατά 55 χλστ μακρύτερο, κατά 5 χλστ χαμηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 10 χλστ, κατά 251 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19854735χλστ1690χλστ1460χλστ2655χλστ1336χλγ
19844680χλστ1690χλστ1465χλστ2645χλστ1085χλγ

κατά 155 χλστ μακρύτερο, κατά 70 χλστ στενότερο, κατά 40 χλστ ψηλότερο, κατά 35 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19834680χλστ1690χλστ1465χλστ2645χλστ1085χλγ
19804525χλστ1760χλστ1425χλστ2645χλστ1120χλγ
19794525χλστ1760χλστ1425χλστ2645χλστ1120χλγ
19784525χλστ1760χλστ1425χλστ2645χλστ1120χλγ
19774525χλστ1760χλστ1425χλστ2645χλστ1120χλγ

Cressida Κουπέ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
19804530χλστ1760χλστ1390χλστ2645χλστ1103χλγ
19794530χλστ1760χλστ1390χλστ2645χλστ1103χλγ
19784530χλστ1760χλστ1390χλστ2645χλστ1103χλγ
19774530χλστ1760χλστ1390χλστ2645χλστ1103χλγ

Cressida Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
19874690χλστ1690χλστ1420χλστ2660χλστ1305χλγ

κατά 20 χλστ μακρύτερο, κατά 35 χλστ χαμηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 15 χλστ, κατά 230 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19864690χλστ1690χλστ1420χλστ2660χλστ1305χλγ
19854690χλστ1690χλστ1420χλστ2660χλστ1305χλγ
19844670χλστ1690χλστ1455χλστ2645χλστ1075χλγ

κατά 170 χλστ μακρύτερο, κατά 10 χλστ φαρδύτερο, κατά 5 χλστ ψηλότερο, κατά 5 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19834670χλστ1690χλστ1455χλστ2645χλστ1075χλγ
19824500χλστ1680χλστ1450χλστ2645χλστ1080χλγ

κατά 30 χλστ κοντότερο, κατά 80 χλστ στενότερο, κατά 35 χλστ ψηλότερο, κατά 13 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

19814500χλστ1680χλστ1450χλστ2645χλστ1080χλγ
19804530χλστ1760χλστ1415χλστ2645χλστ1093χλγ
19794530χλστ1760χλστ1415χλστ2645χλστ1093χλγ
19784530χλστ1760χλστ1415χλστ2645χλστ1093χλγ
19774530χλστ1760χλστ1415χλστ2645χλστ1093χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: