Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Toyota Avensis

Avensis Tourer

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134780χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1405χλγ

κατά 80 χλστ μακρύτερο, κατά 50 χλστ φαρδύτερο, κατά 45 χλστ χαμηλότερο, κατά 85 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124780χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1405χλγ
20114780χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1405χλγ
20104780χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1405χλγ
20094780χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1405χλγ
20074700χλστ1760χλστ1525χλστ2700χλστ1490χλγ
20064700χλστ1760χλστ1525χλστ2700χλστ1490χλγ
20054700χλστ1760χλστ1525χλστ2700χλστ1490χλγ
20044700χλστ1760χλστ1525χλστ2700χλστ1490χλγ
20034700χλστ1760χλστ1525χλστ2700χλστ1490χλγ

Avensis Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134710χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1370χλγ

κατά 80 χλστ μακρύτερο, κατά 50 χλστ φαρδύτερο, κατά 125 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124710χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1370χλγ
20114710χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1370χλγ
20104710χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1370χλγ
20094710χλστ1810χλστ1480χλστ2700χλστ1370χλγ
20074630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ

κατά 140 χλστ μακρύτερο, κατά 50 χλστ φαρδύτερο, κατά 55 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 70 χλστ, κατά 50 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20064630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20054630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20044630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20034630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20024490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ
20014490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ
20004490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ
19994490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ
19984490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ
19974490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1195χλγ

Avensis Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20024490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ
20014490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ
20004490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ
19994490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ
19984490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ
19974490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1325χλγ

Avensis Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20074630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ

κατά 140 χλστ μακρύτερο, κατά 50 χλστ φαρδύτερο, κατά 55 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 70 χλστ, κατά 20 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20064630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20054630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20044630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20034630χλστ1760χλστ1480χλστ2700χλστ1245χλγ
20024490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ
20014490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ
20004490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ
19994490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ
19984490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ
19974490χλστ1710χλστ1425χλστ2630χλστ1225χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: