Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Peugeot 207

207 CC

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20124037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20114037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20104037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20094037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20084037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ
20074037χλστ1972χλστ1397χλστ2540χλστ1417χλγ

207 GTi

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20084030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1325χλγ
20074030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1325χλγ

207 SW

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20124149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20114149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20104149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20094149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20084149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ
20074149χλστ1920χλστ1555χλστ2540χλστ1332χλγ

207 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20124030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20114030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20104030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20094030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20084030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20074030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ
20064030χλστ1748χλστ1502χλστ2540χλστ1205χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: