Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Mazda 6

6 MPS

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20064680χλστ

6 Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134870χλστ1840χλστ1450χλστ2830χλστ

κατά 115 χλστ μακρύτερο, κατά 45 χλστ φαρδύτερο, κατά 10 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 105 χλστ, κατά 1370 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20084755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1370χλγ

κατά 75 χλστ μακρύτερο, κατά 15 χλστ φαρδύτερο, κατά 5 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 50 χλστ, κατά 65 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20074755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1370χλγ
20064680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1305χλγ
20054680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1305χλγ
20044680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1305χλγ
20034680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1305χλγ
20024680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1305χλγ

6 Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134805χλστ1840χλστ1475χλστ2750χλστ

κατά 20 χλστ μακρύτερο, κατά 45 χλστ φαρδύτερο, κατά 15 χλστ χαμηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 25 χλστ, κατά 1430 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124805χλστ1840χλστ1475χλστ2750χλστ
20114785χλστ1795χλστ1490χλστ2725χλστ1430χλγ

κατά 85 χλστ μακρύτερο, κατά 15 χλστ φαρδύτερο, κατά 10 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 50 χλστ, κατά 20 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20104785χλστ1795χλστ1490χλστ2725χλστ1430χλγ
20094785χλστ1795χλστ1490χλστ2725χλστ1430χλγ
20084785χλστ1795χλστ1490χλστ2725χλστ1430χλγ
20064700χλστ1780χλστ1480χλστ2675χλστ1410χλγ
20054700χλστ1780χλστ1480χλστ2675χλστ1410χλγ
20044700χλστ1780χλστ1480χλστ2675χλστ1410χλγ
20034700χλστ1780χλστ1480χλστ2675χλστ1410χλγ
20024700χλστ1780χλστ1480χλστ2675χλστ1410χλγ

6 Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20114755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1395χλγ

κατά 75 χλστ μακρύτερο, κατά 15 χλστ φαρδύτερο, κατά 5 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 50 χλστ, κατά 65 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20104755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1395χλγ
20094755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1395χλγ
20084755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1395χλγ
20074755χλστ1795χλστ1440χλστ2725χλστ1395χλγ
20064680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1330χλγ
20054680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1330χλγ
20044680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1330χλγ
20034680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1330χλγ
20024680χλστ1780χλστ1435χλστ2675χλστ1330χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: