Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Ford Focus

Focus RS

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20094402χλστ1842χλστ1484χλστ1467χλγ

κατά 228 χλστ μακρύτερο, κατά 140 χλστ φαρδύτερο, κατά 54 χλστ ψηλότερο, μικρότερο μεταξόνιο κατά 2615 χλστ, κατά 1467 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20024174χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ

Focus ST

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
2013

κατά 4337 χλστ κοντότερο, κατά 1839 χλστ στενότερο, κατά 1500 χλστ χαμηλότερο, μικρότερο μεταξόνιο κατά 2640 χλστ, κατά 1392 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

2012
20094337χλστ1839χλστ1500χλστ2640χλστ1392χλγ
20084337χλστ1839χλστ1500χλστ2640χλστ1392χλγ
20074337χλστ1839χλστ1500χλστ2640χλστ1392χλγ
20064337χλστ1839χλστ1500χλστ2640χλστ1392χλγ

Focus Κουπέ Καμπριολέ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20094509χλστ1834χλστ1448χλστ2640χλστ1472χλγ
20084509χλστ1834χλστ1448χλστ2640χλστ1472χλγ
20074509χλστ1834χλστ1448χλστ2640χλστ1472χλγ
20064509χλστ1834χλστ1448χλστ2640χλστ1472χλγ

Focus Σεντάν

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
2008

κατά 4362 χλστ κοντότερο, κατά 1702 χλστ στενότερο, κατά 1430 χλστ χαμηλότερο, μικρότερο μεταξόνιο κατά 2615 χλστ, κατά 1081 χλγ ελαφρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

2007
2006
2005
20034362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ
20024362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ
20014362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ
20004362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ
19994362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ
19984362χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1081χλγ

Focus Station wagon

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134468χλστ1839χλστ1501χλστ2640χλστ1340χλγ

κατά 4 χλστ κοντότερο, κατά 1 χλστ στενότερο, κατά 63 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124468χλστ1839χλστ1501χλστ2640χλστ1340χλγ
20114468χλστ1839χλστ1501χλστ2640χλστ1340χλγ
20104472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ

κατά 34 χλστ μακρύτερο, κατά 138 χλστ φαρδύτερο, κατά 54 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 25 χλστ, κατά 97 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20094472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ
20084472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ
20074472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ
20064472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ
20054472χλστ1840χλστ1501χλστ2640χλστ1277χλγ
20034438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ
20024438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ
20014438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ
20004438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ
19994438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ
19984438χλστ1702χλστ1447χλστ2615χλστ1180χλγ

Focus Χατσμπάκ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134358χλστ2010χλστ1461χλστ0χλστ1270χλγ

κατά 16 χλστ μακρύτερο, κατά 170 χλστ φαρδύτερο, κατά 36 χλστ χαμηλότερο, μικρότερο μεταξόνιο κατά 2640 χλστ, κατά 41 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124358χλστ2010χλστ1461χλστ0χλστ1270χλγ
20114358χλστ2010χλστ1461χλστ0χλστ1270χλγ
20104342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ

κατά 190 χλστ μακρύτερο, κατά 138 χλστ φαρδύτερο, κατά 67 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 25 χλστ, κατά 170 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20094342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ
20084342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ
20074342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ
20064342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ
20054342χλστ1840χλστ1497χλστ2640χλστ1229χλγ
20034152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ
20024152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ
20014152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ
20004152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ
19994152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ
19984152χλστ1702χλστ1430χλστ2615χλστ1059χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: