Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Διαστάσεις του Chevrolet Camaro

Camaro Καμπριολέ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134837χλστ1917χλστ1379χλστ2852χλστ1890χλγ

κατά 71 χλστ κοντότερο, κατά 34 χλστ φαρδύτερο, κατά 57 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 286 χλστ, κατά 239 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124837χλστ1917χλστ1379χλστ2852χλστ1890χλγ
20034908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ
20024908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ
20014908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ
20004908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ
19994908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ
19984908χλστ1883χλστ1322χλστ2566χλστ1651χλγ

Camaro Κουπέ

Εξωτερική εμφάνιση Έτος Μήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος Αναλυτικά
20134837χλστ1917χλστ1360χλστ2852χλστ1769χλγ

κατά 71 χλστ κοντότερο, κατά 34 χλστ φαρδύτερο, κατά 57 χλστ ψηλότερο, μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 286 χλστ, κατά 175 χλγ βαρύτερο, από την προηγούμενη παραλλαγή

20124837χλστ1917χλστ1360χλστ2852χλστ1769χλγ
20034908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ
20024908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ
20014908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ
20004908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ
19994908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ
19984908χλστ1883χλστ1303χλστ2566χλστ1594χλγ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: